Scenariusz zajęć w przedszkolu – kwadraty, trójkąty, prostokąty

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2021 roku.

Temat: Kwadraty, trójkąty i prostokąty.

Cele główne:

  • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych
  • Kształcenie umiejętności liczenia

Cele szczegółowe (dziecko):

  • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
  • dostrzega określone kształty w otaczających przedmiotach
  • przelicza na konkretach

Metody pracy:

  • metoda praktycznego działania
  • metoda rozmowy: rozmowy, wyjaśnienie, instrukcje

Forma pracy:

indywidualna w grupie, grupowa

Środki dydaktyczne: 

figury geometryczne, patyczki różnej długości, sylweta pajaca, kolorowe kartki, szablony kwadratów, nożyczki, kleje

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie, zabawa ruchowa

Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, patrzą jaką figurę nauczyciel trzyma w ręce i jak najszybciej wyszukują jakąś rzecz w sali w jej kształcie, a następnie jej dotykają. Po kilku kolejkach następuje zmiana – nauczyciel zamiast pokazywać figurę, wymienia tylko jej nazwę.

2. Kolorowy pajac

Nauczycielka prezentuje dzieciom sylwetę pajaca wykonanego z różnokolorowych figur geometrycznych (kół, kwadratów, trójkątów i prostokątów – figury są różnej wielkości). Prosi dzieci o wypowiedzi na temat wyglądu pajaca. Z jakich figur jest zbudowany? Co możemy powiedzieć o tych figurach, jakie są? Po wstępnej rozmowie nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy z kolorowymi figurami  i kształtami. Rozdaje dzieciom emblematy z figur geometrycznych: koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty.

3. Zabawy z patyczkami

Każde dziecko ma przed sobą kilka patyczków różnej długości. Dzieci układają z nich figury zgodnie z poleceniami nauczyciela. Wypowiedzi dzieci na temat tego, ile patyczków potrzeba na poszczególne figury.

4. Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki ułożone z figur geometrycznych. Dzieci liczą i odpowiadają na pytania, ile jest tam wykorzystanych poszczególnych figur.

5. Pożegnanie piosenką Figury geometryczne (Youtube).

Opracowała: Ewa Markowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz