Scenariusz zajęć w przedszkolu – Pudełko nastrojów

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 października 2022 roku.

Grupa: 12 dzieci (5 dziewczynek, 7 chłopców, w tym jedna dziewczynka z zespołem Aspergera)

Data przeprowadzonych zajęć: 18.12.2017 r.

Czas trwania: 60 min

Prowadząca: Karolina Senio

Temat: Pudełko nastrojów – naklejanie na kolorowe pudełko „minek” przedstawiających różne stany emocjonalne.

Cele ogólne:

  • rozwijanie aktywności, samodzielności dzieci
  • utrwalenie różnego rodzaju emocji, sposobów ich okazywania.

Cele operacyjne – dziecko:

  • potrafi współdziałać z partnerem w zabawie
  • chętnie uczestniczy w zajęciach
  • potrafi nazwać „miny” eksponowane na obrazku oraz określić emocje.

Rodzaj aktywności:

słowna, ruchowa, dramatyczna, plastyczna.

Formy pracy:

z całą grupą, indywidualna.

Pomoce:

sylwety do ilustracji wiersza – „minki” oraz „minki” w pięciu kolorach nawleczone na tasiemki (każdy nastrój w innym kolorze), tamburyno, ilustracje, pudełka oklejone kolorowym papierem samoprzylepnym, mazaki, klej, lusterka.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza D. Jasicy pt. „Jak się zmieniam”, ilustrowanego symbolami minek twarzy.

W ciągu dnia miewam różne humory:

Inna jest mina wesoła,

inna, gdy jestem chora.

Gdy się boje krzyczę – Ooo!

Gdy zjadam cytrynę,

To mam kwaśną minę.

Gdy jestem zły,

Moja mina przypomina pysk rekina.

2. Wypowiedzi dzieci na temat: Co oznacza taka mina? Określanie nastroju na ilustracjach, np. które postaci się lubią, kto się gniewa itp.

3. Zabawa mimiczna z lusterkami „Jestem wesoły – jestem smutny”, a następnie pokazywanie określonego wyrazu twarzy przy ponownym słuchaniu wiersza. Zachęcenie dzieci do pokazywania innych, wymyślonych przez nie minek.

4. Praca przy stolikach, na których przygotowane są kolorowe pudelka i zestawy kół (dla 4-latków) oraz gotowych „minek” (dla 3-latków). Dzieci starsze rysują mazakami wybrane „minki”, następnie oklejają pudełko, tworząc „pudełko nastrojów”. Dzieci młodsze naklejają gotowe, wybrane „minki” na pudełko.

5. Ustawienie „w węża” i zabawa ruchowa z emblematami na tasiemkach. Na sygnał tamburyna dzieci dobierają się w zespoły o takich samych minach, następnie o minach przeciwstawnych albo wymieniają się między sobą znaczkami. Zabawa toczy się w zależności od zainteresowań dzieci.

6. Zakończenie – podziękowanie za wspólną zabawę

Scenariusz zajęć w przedszkolu opracowała: Karolina Senio – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz