W krainie muzyki – scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-4 letnich

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 grudnia 2022 roku.

Temat dnia: W krainie muzyki

Cele główne:

 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej

Cele operacyjne – dziecko:

 • śpiewa piosenki
 • naśladuje ruchy, o których jest mowa w piosence
 • słucha czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • porusza się do muzyki w umówiony sposób
 • improwizuje muzykę ruchem
 • powtarza rymowankę
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • dzieli nazwy instrumentów na sylaby
 • naśladuje dźwięki wydawane przez instrumenty oraz sposób grania na nich
 • wykleja sylwetę instrumentu plasteliną

Metody wg Okonia:

 • podające: rozmowa, objaśnienie, opowiadanie
 • problemowe: zabawy dydaktyczne
 • eksponujące: opowiadanie, pokaz prawidłowego sposobu wykonania karty pracy, oglądanie ilustracji przedstawiających instrumenty
 • praktyczne: wykonanie karty pracy

Formy pracy:

 • zbiorowa jednolita
 • indywidualna zróżnicowana (w 2 poziomach)

Środki dydaktyczne:

 • tekst opowiadania
 • utwory muzyczne: „W naszym przedszkolu”, „Meksykański walc” Mexicamiszer
 • woreczki foliowe
 • kostka z kieszonkami
 • ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne
 • karty pracy – sylwety instrumentów
 • plastelina

Przebieg:

I. Część wstępna

1. „W naszym przedszkolu” – zabawa muzyczno-ruchowa.

Dzieci razem z nauczycielem śpiewają piosenkę i wykonują czynności, o których jest w niej mowa.

W naszym przedszkolu pełno muzyki jest.

Są instrumenty, o których mało wiesz.

Nasze ręce klaszczą tak. (Nasze nogi tupią tak/ Nasze brzuchy grają tak/Nasze buzie śmieją się tak).

To jest muzyka, która cieszy nas.

II. Część główna

2. „W krainie muzyki” – fragment opowiadania (ze strony: https://cloud-0.edupage.org/cloud/Opowiadanie_W_krainie_muzyki.pdf?z%3A33VT53fzIuCdiHSi9iA54Mu0mV6wYm5rcY%2BulZ3V3Ngi72Y7hAxURDf8KtlOssRe).

Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela. Następnie odpowiadają na pytania do tekstu.

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami i siedmioma rzekami leżała magiczna kraina. Dlaczego wszyscy myśleli, że jest magiczna? Otóż w każdym, nawet najmniejszym jej zakątku rozbrzmiewały dźwięki muzyki, po niebie tańczyły kolorowe nutki, a wszystkie domy były otwierane przy pomocy wiolinowych kluczy. Dorośli mieszkańcy całymi dniami śpiewali i grali na instrumentach, a dzieci tańczyły wesoło w rytm muzyki. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi.

 • Jaka była kraina?
 • Dlaczego wszyscy myśleli, że jest magiczna?
 • Co robili mieszkańcy krainy? (dorośli, dzieci)
 • Jak czuli się mieszkańcy magicznej krainy?
 • Czy chcielibyście zamieszkać w takiej krainie? Dlaczego?

3. „Zabawa w krainie muzyki” – zabawa muzyczno-ruchowa przy utworze „Meksykański walc” Mexicamiszer z wykorzystaniem woreczków foliowych.

Dzieci naśladują ruchy wykonywane przez nauczyciela, a także poruszają się dowolnie, dostosowując ruchy do słyszanej muzyki.

Inspiracja: https://www.youtube.com/watch?v=viFP3m6fTXk

4. „Zaczarowane pudełko”

Dzieci siedzą w kręgu. Przekazują sobie klucz wiolinowy. Na środku dywanu stoi pudełko z wybranymi instrumentami muzycznymi, które można otworzyć wyłącznie przy użyciu klucza wiolinowego. Podając klucz dzieci starają się mówić rymowankę razem z nauczycielem: „W moim małym pokoiku, jest pudełko na stoliku. W tym pudełku są ukryte instrumenty znakomite”. Osoba, która trzyma klucz, po skończeniu rymowanki, otwiera pudełko i wyciąga jeden instrument. Dzieci nazywają przedstawiony instrument i dzielą jego nazwę na sylaby.

5. „Muzykanci konszabelanci” – zabawa tradycyjna ze śpiewem.

Dzieci śpiewają piosenkę razem z nauczycielem, podają przykłady instrumentów, wspólnie naśladują sposób grania oraz dźwięki wydawane przez dany instrument.

Jestem muzykantem – konszabelantem,

my muzykanci-konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać.

– A na czym?

np. Na pianinie.

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no,

A pianino, i no, i no, a pianino, bęc!

III. Część końcowa

6. „Instrumenty” – karta pracy.

Dzieci wyklejają plasteliną sylwety instrumentów.

Pomysł pochodzi ze strony: https://www.preschoolplayandlearn.com/instruments-for-kids-playdough-cards/

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-4 letnich opracowała: Katarzyna Srebrnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz