Zabawy z wodą – konspekt zajęć otwartych dla rodziców w przedszkolu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 kwietnia 2021 roku.

Konspekt zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci 5-letnich

Temat dnia: Zabawy z wodą.

Temat zajęć: Woda to życie – zabawy badawcze, omówienie właściwości wody.

Prowadząca:

Marzena Kulik

Grupa:

5-latków

Metody:

 • słowna
 • czynna
 • oglądowa

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Miejsce:

sala gr. VII Pieski

Cele ogólne:

 • rozbudzanie ciekawości otaczającym światem
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków

Cele szczegółowe – dziecko:

 • bada właściwości wody za pomocą zmysłów – wzroku, smaku, węchu
 • rozumie znaczenie wody w środowisku oraz potrzebę jej oszczędzania
 • zna trzy stany skupienia wody
 • zna i przestrzega zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń
 • posiada umiejętność zgodnej pracy w grupie
 • potrafi samodzielnie wyciągać wnioski z doświadczeń

Pomoce dydaktyczne:

płyta z piosenką na powitanie, magnetofon, nagrania z szumem wody, obrazki, kubki, woda, film edukacyjny, kostki lodu, czajnik, obrazek przedstawiający wędrówkę wody, tamburyno, naczynie z wodą, ołówek, kamień, moneta, klucz, korek, plastikowy klocek, piórko, styropian, jajka, cukier, soda, karty pracy

Przebieg zajęcia:

1. ,,Dzień dobry” A. Chartanowicz – zabawa z pokazywaniem na powitanie.

2. Szum wody – zagadki słuchowe o wodzie. Dzieci słuchają nagrania odgłosów związanych z wodą np. padający deszcz, szum morza, kapiąca woda. Rozwiązanie zagadek wskazują na ilustracjach przygotowanych przez nauczyciela.

3. Woda wokół nas – rozwiązywanie zagadek, wprowadzenie do tematu zajęć.

Służy do mycia, służy do picia.
Bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda)


Mieszkam wysoko na niebie,
ale na Ziemi, tam w dole,
gdy tylko mnie zobaczą chwytają za parasole. (chmura)


Zimny, biały z nieba leci, bardzo go lubicie dzieci.
A gdy słońce mocniej grzeje, to się woda z niego leje. (śnieg)


Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba. (deszcz)


Ma na dnie piasek albo kamienie.
Do morza spieszy wciąż niestrudzenie. (rzeka)


Wprawdzie woda – lecz nie woda. Przypnij łyżwy, rękę podaj!
Po tej wodzie – lecz nie wodzie, będziemy się ślizgać co dzień. (lód)


Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce. (rosa)

4. Burza mózgów – po rozwiązaniu zagadek, dzieci wspólnie zastanawiają się nad tym, co wspólnego łączy te zagadki. Rozmowa z dziećmi na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz o konieczności jej oszczędzania.

5. Badamy wodę – obserwacja wody, określanie jej koloru, smaku, zapachu.

6. Stany skupienia wody – omówienie połączone z pokazem i filmem.

Nauczycielka pokazuje dzieciom kostkę lodu, dzieci dotykają, biorą do ręki i odkładają na talerzyk (żeby rozpuściła się, przeszła w stan ciekły). Następnie nauczycielka pokazuje dzieciom wędrówkę wody.

Wodę wlewamy do czajnika elektrycznego i gotujemy. Patrzymy, co wydobywa się z czajnika, kiedy woda się gotuje. Przykładamy nad parą tackę i obserwujemy skraplanie się wody.

Pod wpływem ciepła słonecznego wszystkie wody: oceany, morza, jeziora, rzeki, stawy, wilgotna gleba oraz rośliny nieustannie parują. Para wodna, która jest niewidoczna, unosi się coraz wyżej, a że im jest wyżej, tym zimniej, skrapla się, tworząc chmury. Maleńkie kropelki wody, z których składa się chmura, zderzają się ze sobą i łączą w coraz większe krople. Gdy chmura jest już bardzo „ciężka”, jest przeładowana parą, krople spadają na ziemię w postaci deszczu. Deszcz ten zasila rzeki, jeziora, pobierają go rośliny. Potem ta woda znowu paruje i cały cykl się powtarza.

7. Polecenia wody – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym przez nauczyciela na tamburynie. Podczas przerwy w grze wykonują polecenia nauczyciela – naśladują pływanie w wodzie, opryskiwanie się wodą, picie wody, podlewanie kwiatków, skaczące żabki w wodzie.

8. Eksperymentowanie z wodą – przygotowanie do przeprowadzenia doświadczeń, ustalenie zasad obowiązujących podczas przeprowadzenia doświadczeń – uważne słuchanie poleceń nauczyciela, postępowanie zgodne z instruktażem, zachowanie szczególnej ostrożności.

Doświadczenie 1 – „Co pływa, a co tonie?”

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, klucz, korek, plastikowy klocek, piórko, styropian. Obserwujemy i omawiamy, co dzieje się z tymi przedmiotami.

Wyjaśnienie: Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie i które zatonęły. Zauważają, że ciężkie przedmioty toną, a lekkie unoszą się na powierzchni wody. Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na fakt, że wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to, czy on pływa, czy tonie – duży kawałek styropianu pływał, mała moneta utonęła.

Doświadczenie 2 – „Magiczne jajko”

Przygotowujemy dwie miski – w jednej znajduje się woda słodka, w drugiej słona. Ostrożnie umieszczamy jajko w misce ze słodką wodą i obserwujemy, co się dzieje (jajko tonie), to samo powtarzamy z wodą słoną, w której jajko pływa.

Wyjaśnienie: Woda słona np. w morzu lub oceanie ma większy ciężar niż woda słodka np. w rzece lub jeziorze. W słonej wodzie wszystko pływa lepiej.

Doświadczenie 3 – „Szybko – wolno”

Nauczycielka nalewa wodę o różnej temperaturze do trzech szklanek, wsypuje 1 łyżeczkę cukru i miesza. Dzieci obserwują, gdzie szybciej rozpuścił się cukier.

Wyjaśnienie: W ciepłej wodzie cukier szybciej się rozpuszcza.

9. Wykonanie sztucznego śniegu przez dzieci w grupach.

10. Podsumowanie zajęć. Ewaluacja – dzieci otrzymują karty pracy, ich zadaniem jest połączenie odpowiednim kolorem kredki przedmiotów, które pływają, a które zatoną.

Autor: Marzena Kulik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz