Czy konflikt da się rozwiązać? – scenariusz zajęć na godzinę z wychowawcą w klasie 4-5

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 grudnia 2022 roku.

Temat: Czy konflikt da się rozwiązać? – rozwijanie umiejętności społecznych.

Cel główny:

 • zrozumienie czym jest konflikt i poszukiwanie sposobów rozwiązywania konfliktów.

Cele szczegółowe:

 • odreagowanie emocji,
 • nabycie przekonania o słuszności pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia,
 • ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w  kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami,
 • uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się,
 • świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami,
 • wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi,
 • integracja grupy.

Narzędzia pracy:

 • tablica, marker, duży arkusz papieru,
 • bajka „Paweł i Gaweł” A. Fredry,
 • cukierki.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • drama,
 • wizualizacja.

Czas realizacji:

1X45 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie:

 • Zapoznanie uczniów z tematyką i celami zajęć

2. Przebieg zajęć:

 • Próba zdefiniowania słowa konflikt

Burza mózgów: uczniowie podają słowa, które kojarzą im się ze słowem konflikt, te, które odzwierciedlają ich przeżycia w sytuacjach konfliktowych, zapisują na arkuszu papieru skojarzenia ze słowem KONFLIKT.

 • Praca indywidualna

Wizualizacja – uczniowie przypominają sobie przeżywane w sytuacjach konfliktowych emocje:

Usiądź wygodnie i zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów. Przypomnij sobie konflikt, którego kiedyś doświadczyłeś (być może w szkole)… Przywołaj moment, który był dla ciebie najtrudniejszy oraz najbardziej przykry… Odpowiedz sobie na pytania:

– Jak się wtedy czułeś?

Jakich emocji doświadczyłeś?

Co wtedy myślałeś?

Weź kilka głębokich oddechów. Otwórz oczy.

 • Praca w grupach

Nauczyciel prosi, aby dzieci połączyły się w trzyosobowe grupy. Rozdaje każdej grupie po 3 cukierki i zaleca, aby podzielili je między sobą z zastrzeżeniem, że mają je otrzymać tylko 2 osoby z grupy, a jedna ma pozostać bez cukierka.

Wspólne omawianie sytuacji:

– Czy udało się wam podzielić cukierkami?

– Czy jesteście zadowoleni z podziału?

– Jak czuła się osoba, która pozostała bez cukierka?

– Jakie uczucia wiążą się z tą sytuacją?

 • Improwizacja wiersza „Paweł i Gaweł” A. Fredry

Przeczytanie z podziałem na role przez uczniów wiersza A. Fredry „Paweł i Gaweł”.

Chronologiczne ułożenie wydarzeń, zapisanie ich na tablicy.

Analiza wiersza w 4-6 grupach, w zależności od liczby uczniów w klasie, rozwiązanie sytuacji konfliktowej.

Uczniowie szukają rozwiązania konfliktu, zastanawiając się, co stracą obie strony nie rozwiązując konfliktu.

Wspólne zastanawianie się nad możliwościami konstruktywnego rozwiązania tej sytuacji, które zaspokoiłoby wspólne ich potrzeby.

Odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji:

Czy konflikt da się rozwiązać?

 • Podsumowanie

Co zapamiętałeś z dzisiejszych zajęć? – wypowiedzi uczniów. 

Scenariusz zajęć na godzinę z wychowawcą opracowała: Marta Pawlukiewicz – Czytelniczka Portalu

Załącznik:      

„Paweł i Gaweł” Aleksander Fredro

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole,
Paweł spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.
Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając – między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju.
Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:
Zmiłuj się Waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą.
A na to Gaweł:

 Wolnoć Tomku
W swoim domku.

Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.
Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie,
Zerwał się z łóżka i pędzi na górą:
Stuk! puk! zamknięte. Spogląda przez dziurę,
I widzi – cóż tam? cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.
– Co Waćpan robisz? -Ryby sobie łowię.
– Ależ Mospanie, mnie kapie po głowie.
A Paweł na to:

Wolnoć Tomku
W swoim domku.

Z tej to powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz