Konspekt lekcji historii z elementami oceniania kształtującego – Wielkie odkrycia geograficzne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 września 2018 roku.

Temat lekcji: U progu czasów nowożytnych. Wielkie odkrycia geograficzne – podsumowanie wiadomości.

Cele kształcenia – wymagania ogólne  (z podstawy programowej)

I Chronologia historyczna.

II Analiza i interpretacja historyczna.

III Tworzenie narracji historycznej.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia

Na dzisiejszej lekcji:

 • przypomnicie sobie, dlaczego w XVI wieku odkrywano nowe lądy
 • utrwalicie informacje o zmianach, jakie przyniosły dla Ameryki i Europy odkrycia geograficzne
 • przypomnicie wybitnych żeglarzy i ich dokonania
 • skorzystacie z informacji zawartych w podręczniku
 • przeanalizujecie zebrany materiał, dokonacie jego uporządkowania
 • stworzycie graficzną prezentację najważniejszych osiągnięć z czasów wielkich odkryć

„NaCoBeZu” (kryteria oceniania)

Na co będę dziś zwracać uwagę?

 • na czynny udział każdego ucznia w pracach grupy
 • sposób przedstawienia wyników swojej pracy w grupie na forum klasy
 • na poprawność wypowiedzi (używanie pojęć, wymawianie nazwisk), wypowiadanie się za pomocą pełnych zdań

Pytania kluczowe

 1. Czy dotarcie Europejczyków do Ameryki było dla jej mieszkańców zbawieniem czy przekleństwem? Uzasadnij.
 2. Dlaczego odkrycia geograficzne z przełomu XV i XVI wieku nazywamy wielkimi?

Przebieg lekcji (metody i aktywności)

Faza wprowadzająca 

 1. Zadanie na dobry początek (Rybi szkielet – przyczyny odkryć geograficznych).

Faza realizacyjna

 1. Przestawienie uczniom tematu zajęć, celów w języku ucznia i „NaCoBeZu”.
 2. Podanie pytań kluczowych.
 3. Praca w grupach zgodnie z instrukcją gry „Poker kryterialny”.
 4. Prezentacja efektów pracy grup.

 Faza podsumowująca

 1. „Słowotok”– utrwalenie pojęć, nazwisk związanych z odkryciami geograficznymi (ćwiczenie uwagi, pamięci, koncentracji).
 2. Powrót do celów lekcji i pytania kluczowego – rozmowa z uczniami.
 3. Rundka bez przymusu: Na dzisiejszej lekcji zrozumiałam/zrozumiałem (przypomniałem/przypomniałam sobie), że…

Sposoby sprawdzenia, czy cele lekcji zostały osiągnięte

Podsumowanie lekcji – powrót do celów i pytań kluczowych, Rundka bez przymusu.

Praca domowa

 1. Na mapie konturowej świata zaznacz odpowiednimi kolorami trasy wypraw:
 2. zielonym – Krzysztofa Kolumba,
 3. czerwony – Vasco da Gamy,
 4. niebieskim – Ferdynanda Magellana
 5. czarnym – Bartłomieja Diaza

Dla chętnych: W pięciu zdaniach uzasadnij, dlaczego odkrycia geograficzne z przełomu XV i XVI w nazywamy wielkimi?

Materiały i pomoce dydaktyczne

 • podręcznik, plansze i karty do gry w „Pokera kryterialnego”, zadanie na dobry początek, rundka bez przymusu, karta do zabawy „Słowotok”,  prezentacja multimedialna

Indywidualizacja nauczania (formy dostosowania  pracy do specyficznych potrzeb uczniów)

Zadanie domowe zróżnicowane (1 wersja zadania domowego do wyboru)

Inne informacje

Lekcja ma charakter powtórzeniowy. Metodę w tej klasie wykorzystam kolejny raz. W pracę są zaangażowani wszyscy uczniowie, także ci z dysfunkcjami. Grupy powstały w wyniku losowania.

Pobierz materiały:

konspekt

prezentacja

„rybi szkielet”

„słowotok”

zadanie domowe

 

Konspekt lekcji historii opracowała: Mariola Sikora

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz