Konspekt lekcji wychowania fizycznego z elementami języka angielskiego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 września 2019 roku.

Temat: Gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Cele lekcji

Umiejętności:

  • uczeń potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe i nazwać ćwiczenia, które wykonuje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

Wiadomości:

  • uczeń zna i poznaje nazewnictwo nowych ćwiczeń, jak i wcześniej poznanych, zna zasady bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Motoryka:

  • uczeń rozwija i kształtuje poszczególne partie mięśniowe, rozwija wytrzymałość i inne uzdolnienia motoryczne

Działania wychowawcze:

  • uczeń współdziała w grupie, uczestniczy bezpiecznie i aktywnie w zajęciach wychowania fizycznego, przestrzega zasad gier i zabaw

Metody:

  • zadaniowa – ścisła, zabawowa – klasyczna, naśladowcza

Formy prowadzenia zajęć:

  • w zespołach ćwiczebnych, obwodu ćwiczebnego

Środki dydaktyczne:

  • ławeczki gimnastyczne, szarfy, skakanki, piłki do gry w siatkówkę, pachołki, kółka ringo

Liczba ćwiczących: 21

Czas zajęć: 45 minut

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Pobierz przebieg zajęć

Konspekt lekcji wychowania fizycznego opracowała: Agnieszka Barczuk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz