Konspekt lekcji z edukacji wczesnoszkolnej – Hej, kolęda!

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2022 roku.

Temat: Hej, kolęda!

Cele ogólne:

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
 • utrwalanie pojęć: kolęda, pastorałka, jasełka

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wypowiada się na temat świąt, tradycji
 • wyjaśnia pojęcia: kolęda, pastorałka
 • rozwiąże krzyżówkę z hasłem: KOLĘDA
 • śpiewa kolędę
 • wskazuje wyrazy związane z Bożym Narodzeniem
 • umieszcza postaci w szopce

Metody: 

 • zabawa integracyjna
 • praca z książką
 • m. aktywizująca – rozgrzewka mentalna
 • gra multimedialna

Formy:

 • zbiorowa
 • grupowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

podręcznik „Szkolni Przyjaciele” – część 2, karty pracy, opaski z samogłoskami, krzyżówka, kolędy na nośniku multimedialnym, laptop, pomoce nawiązujące do świąt bożonarodzeniowych (np. choinka, aniołek, lampion, karta świąteczna, stroik, bombka, świeca)

Przebieg zajęć:

1. Zabawa edukacyjna – Bałwanek. Dzieci mają na dłoni założone opaski z samogłoskami. Wszyscy wypowiadają słowa rymowanki: Dzieci śniegiem się bawiły i bałwana ulepiły.

Po czym nauczyciel wymienia samogłoskę. Uczeń z daną samogłoską tworzy z ręki piąstkę, która jest kulą śniegową, tworzącą bałwanka. Ćwiczenie powtarza się, aż wszyscy uczniowie „ulepią bałwanka”.

Na koniec wszyscy powtarzają rymowankę: Słońce mocno zaświeciło i bałwanka roztopiło. Podczas tych słów dzieci poruszają „bałwankiem” i kładą ręce na podłodze.

2. Rozgrzewka mentalna – tworzenie opowiadania przy użyciu zgromadzonych materiałów (np. choinka, aniołek, lampion, karta świąteczna, stroik, bombka, świeca). Dzieci wybierają jedną spośród zgromadzonych rzeczy. Nauczyciel rozpoczyna opowiadanie. Zadaniem ucznia jest jego kontynuacja, tak aby w jego treść wpleść nazwę wybranego przedmiotu.

3. Podział na grupy. Rozwiązanie krzyżówki obrazkowej z hasłem: KOLĘDA.

4. Praca z podręcznikiem. Odczytanie informacji dotyczących kolęd, pastorałek i jasełek. Obejrzenie prezentacji na ich temat.

5. Wspólne śpiewanie wybranej kolędy, pastorałki. Wysłuchanie piosenki obcojęzycznej znanej dzieciom „Jingle bells”.

6. Praca z ćwiczeniami:

 •  uczniowie odczytują i piszą po śladzie tytuły kolęd;
 •  nauczyciel odczytuje wyrazy, uczniowie wybierają i kolorują te związane ze świętami Bożego Narodzenia. 

7. Podsumowanie. Gra multimedialna – szopka. Dzieci wybierają postacie będące bohaterami kolęd i pastorałek. Umieszczają postacie we właściwym miejscu szopki.

Konspekt lekcji z edukacji wczesnoszkolnej opracowała: Joanna Kulon – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz