Konspekt warsztatów integracyjnych dla klas czwartych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 maja 2022 roku.

Prowadzenie:

mgr Olga Tomanek

1. Cele ogólne zajęć:

 • nabywanie umiejętności współdziałania w grupie – poprawa komunikacji, integracja zespołu klasowego,
 • wdrożenie przestrzegania zasad pracy w grupie i unikanie zagrożenia,
 • eliminowanie konfliktów poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wyrozumiałość,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,
 • wspieranie uczniów w rozwoju i kształtowaniu ich osobowości oraz stymulacja ich wyobraźni,
 • rozwijanie ruchów w zakresie dużej i małej motoryki oraz doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała,
 • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności – aktywny udział w zabawach.

2. Metody i formy:

dyskusja, burza mózgów, zajęcia praktyczne – praca grupowa, zabawy integracyjne, ćwiczenia terapeutyczno-ruchowe.

3. Środki i pomoce dydaktyczne:

piłka, koc, kartka z treścią ćwiczenia.

4. Przebieg zajęć:

Część wstępna:

Przywitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie grupie tematu, celu zajęć i sposobów pracy.

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć siedzą w kręgu i mówią swoje imiona.
 2. Zabawa integracyjna „Ludzie do ludzi”: Uczestnicy stają w parach twarzami do siebie. Prowadzący podaje komendy, które uczestnicy wykonują, np. „ręka do ręki” – dotykają się rękami, „ucho do ucha” – uszami, „kolano do kolana” – kolanami… itp. W chwili, gdy prowadzący powie hasło „Ludzie do ludzi” – zmieniają partnerów. W tym momencie może się również zmienić osoba prowadząca.
  Zabawa ta może posłużyć także jako podział na losowe pary.

Część właściwa zajęć:

Budowanie pozytywnego nastroju, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, wytworzenia w niej motywacji i chęci do aktywnego udziału w ćwiczeniach.

 1. Zabawa „Plątanina rąk”: Dzieci ustawiają się w koło, zamykają oczy i łapią się za ręce. Następnie otwierają oczy i bez puszczenia rąk, próbują rozplątać się. Zabawa jest powtarzana kilka razy.
 2. Zabawa „Ustawianie w rzędzie”: Uczniowie są dzieleni na zespoły, które muszą mieć taką samą liczbę uczestników. Wszyscy uczniowie ustawiają się w rzędach, zgodnie z podziałem na grupy. Każda grupa musi ustawić się w kolejności, zgodnie z podanymi przez prowadzącego kryteriami (np. według wzrostu, rozmiaru stopy, wieku, miejsca zamieszkania, długości włosów). Wygrywa grupa, która najszybciej ustawi się w poprawnym szyku. Na koniec prowadzący informuje o wynikach i gratuluje wszystkim uczestnikom zabawy.
  Ćwiczenie grupowego osiągania celu dzięki umiejętnościom porozumiewania się.
  Omówienie: Czy trudno Wam było dojść do porozumienia? Co było trudne w tym ćwiczeniu? Czy w trakcie zabawy ktoś przejął inicjatywę/dowodził Waszą grupą?
 3. Zabawa „Piłeczka”: Uczestnicy stają w kręgu i rzucają do siebie piłeczkę, wypowiadając jednocześnie nazwę jakiegoś koloru. Osoba mająca piłkę, rzuca ją do kogoś, wypowiadając nazwę jakiegoś koloru. Zadaniem wybranej osoby jest złapanie piłki. Na kolor „biały” lub „czarny” nie można złapać piłki – jeżeli ktoś to zrobi (lub nie złapie piłki przy innej nazwie koloru), odpada z gry, tzn. odwraca się plecami do środka kręgu.
  W zabawie tej liczą się szybkość, refleks i koncentracja.
 4. Zabawa „Tratwa ratunkowa”: Nauczyciel rozkłada koc, który ma imitować tratwę. Każdy, kto chce przeżyć, musi znaleźć miejsce dla siebie na tej tratwie. Zadaniem uczniów jest przełożenie koca – tratwy na druga stronę, tak aby nikt nie wypadł z niego. Nawet jeśli będzie stał na jednej nodze, ma szansę się uratować, zwłaszcza, kiedy inni będą go podtrzymywać. Dlatego grupa musi współdziałać, razem znaleźć sposób na to, żeby wszyscy znaleźli się na drugiej stronie tratwy.
  Omówienie: Jak Wam się pracowało? Czy zadanie było trudne i dlaczego? Czy wszyscy byli zaangażowani w rozwiązywaniu zadań? Co utrudniało wam pracę?
 5. Zabawa „Bar mleczny”: Uczestnicy stają w kręgu i po kolei w prawo przybierają sobie nazwy dań, które można zjeść w barze mlecznym. Każdy zapamiętuje nazwy potraw. W środku stoi jedna osoba, która krzyczy nazwę dania, np. naleśniki z białym serem i wtedy musi znaleźć osobę, która jest tym daniem. Staje na jej miejscu, a ta osoba wchodzi do środka i wymienia następne potrawy. Jeśli uczestnik wymieni potrawę, której nie ma, pozostaje w środku, aż do momentu, kiedy wymieni nazwę dania, które jest w barze mlecznym.
  Zabawa rozwija pamięć, uczy koncentracji i ćwiczy refleks.
 6. Zabawa „Wyścigi konne”: Uczestnicy siedzą w siadzie skrzyżnym, słuchają relacji nauczyciela z wyścigów konnych i wykonują wszystkie gesty za nauczycielem, np.:
  Konie podchodzą do startu (wolno, miarowo uderzają dłońmi o kolana, raz w lewe, raz w prawe), jeden koń kuleje (jedna osoba uderza niemiarowo).
  Bomba w górę – bum! (uczniowie wyraźnie wymawiają „BUM!” i unoszą jedną dłoń w górę). Poszły konie (bardzo szybko uderzają dłońmi o kolana, raz w prawe, raz w lewe), zakręt w prawo (ostro przechylają się w prawo, nie przestając uderzać w kolana), zakręt w lewo (przechylają się w lewo).
  Przeszkoda (klaśnięcie i wymawiają „HOP!”), a za nią podwójny przeskok przez płot (ręce ułożone jak w skoku do wody i 2 klaśnięcia dłońmi w uda).
  Konie pędzą po moście (pięściami uderzają w piersi), po wodzie (pięściami uderzają o napuszone policzki), rów z wodą (wymawiają „PLUM!” i uderzają dłońmi o podłogę). Biegną dalej (cały czas szybko uderzając dłońmi o kolana).
  Meta już blisko: kto będzie pierwszy? (uderzają coraz szybciej). Mijają kobiety (piski i machanie rękami) na trybunach i mężczyzn (gest trzymania lornetki i dźwięk „UUU!”).
  Meta! (uczestnicy padają zmęczeni).
  Zabawa rozwija koncentrację i szybkość w reagowaniu na słowa prowadzącego oraz kreatywność przy wymyślaniu przeszkód.

Część końcowa zajęć:

Podsumowanie zajęć – odniesienie się do współpracy w grupie.

 1. Rundka: prowadzący prosi, aby każdy z uczestników powiedział czy podobały się mu zajęcia i w jakim nastroju je kończy.
 2. Pożegnanie „Iskierką przyjaźni”: Uczniowie, stojąc w kręgu, przekazują sobie kolejno „Iskierkę” – uścisk dłoni – koledze stojącemu obok. Pierwsza osoba, puszczająca „uścisk”, wypowiada słowa: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj powróci do moich rąk”. Dzieci kolejno przekazują sobie uścisk dłoni, który powraca do osoby wypuszczającej go.

Bibliografia:

 1. Chodasz A. (red.): Aktywne metody pracy z młodzieżą. Wydawca Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, Gwoźnica Górna 2016.
 2. Malkiewicz M.: Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
 3. Rożek K.: Gry i zabawy w lesie, w klasie, na podwórku. Wydawnictwo Literat, Toruń 2014.
 4. Wilczewski P.: Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2018.

Konspekt warsztatów integracyjnych opracowała: Olga Tomanek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz