Konspekt zajęć – edukacja wczesnoszkolna, klasa integracyjna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 marca 2017 roku.

 

Data: 17.03.2017r.

Klasa: III b ( klasa integracyjna)

Prowadząca: …………………

Nauczyciel wspomagający: …………………

 

Krąg tematyczny: Podróże w nieznane.

Temat dnia: Maria Kownacka „ Kajtkowe przygody”.

Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku.

Czas: 45 min.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Czasownik to część mowy wyrażająca czynność lub stan. Rzeczowniki to nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Przymiotniki to części mowy opisujące rzeczowniki i w podstawowej formie odpowiadające na pytania: jaki? jaka? jakie?

Cele ogólne lekcji:

Doskonalenie rozpoznawania  części mowy: czasownika, rzeczownika, przymiotnika ( podstawa programowa 1.3 f).

Kryteria sukcesu:

– podkreślisz w tekście podane części mowy,

– wpiszesz w tabelę wybrany przez siebie czasownik, rzeczownik, przymiotnik ( stopień trudności dostosowany do możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Cele sformułowane w języku ucznia :

– doskonalę umiejętność rozpoznawania rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Cele terapeutyczne:

 • dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do pracy umysłowej (dostosowanie tekstu do indywidualnych możliwości każdego z nich),
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez uproszczenie poleceń, zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
 • motywowanie uczniów do pracy poprzez częste pochwały, dopingowanie do podejmowania wysiłku.

Metody pracy

Słowne:

 • wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela,
 • rozmowa, odpowiedzi – praca na lekcji,
 • ocena koleżeńska.

Praktycznego działania:

 • praca w grupach – prawidłowe podkreślenie czasowników, rzeczowników, przymiotników.

Formy pracy:

– indywidualna

– zbiorowa

Środki dydaktyczne:

– karta pracy z tekstem

-karta pracy z tabelą

 

Przebieg zajęć:

 1. Rozmowa dotycząca tematu zajęć:

– podanie celu lekcji NACOBEZU;

– nawiązanie do wcześniejszych lekcji.

 1. Praca w grupach – przeczytanie tekstu i podkreślenie odpowiednim kolorem czasowników, rzeczowników i przymiotników. Prezentacja przez uczniów efektów pracy.
 2. Praca samodzielna – wypisanie w tabelce przymiotników, rzeczowników, czasowników.

Ocena koleżeńska – wymiana w parach i ocena za pomocą kciuka postawionego w górę lub w dół.

 1. Podsumowanie zajęć – zdania niedokończone.

 

Jak sprawdzę czy cel został osiągnięty?

Wypowiedzi uczniów. Praca w grupach i efekty pracy indywidualnej.

 

Autor: Karolina Pietrzyk 

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Pobierz cały materiał wraz z załącznikami
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz