Konspekt zajęć w zakresie wspierania rozwoju emocjonalnego dla uczniów szkoły podstawowej – Skrzydła mocy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Skrzydła mocy.

Czas trwania:

45 – 60 minut

Cel główny:

budowanie adekwatnej samooceny, kształtowanie pozytywnego myślenia i umiejętności dzielenia się swoimi zasobami z innymi osobami

Cele szczegółowe – uczeń:

 • uświadamia sobie i nazywa swoje mocne strony i umiejętności
 • dostrzega i mówi o sukcesach, zaletach i talentach – swoich oraz drugiej osoby
 • dzieli się z innymi osobami pozytywnymi myślami, słowami i konstruktywnymi emocjami
 • rozumie wpływ wypowiadanych słów i podejmowanych zachowań na samopoczucie drugiej osoby
 • dostrzega wartość dobrych, wspierających słów w relacjach z innymi osobami
 • jest wrażliwy na potrzeby swoich rówieśników

Metody:

 • miniwykład
 • pogadanka
 • burza mózgów
 • metody praktycznego działania
 • metody eksponujące
 • metody waloryzacyjne ekspresyjne

Środki dydaktyczne:

 • sprzęt do odtwarzania filmu
 • kartka z wypisanymi, rozmaitymi umiejętnościami, zdolnościami, talentami – załącznik 1
 • symbole graficzne do naklejania (serce, chmura, znak zapytania) – załącznik 2
 • długopis/ołówek
 • „termometr emocji” – załącznik 3
 • pionek do gier planszowych
 • karteczki z różnymi komunikatami do czytania – załącznik 4
 • pojemnik do losowania
 • kartki w kształcie piórek – załącznik 5

Przebieg zajęć:

 • „Bumerang życzliwości”

Prowadzący krótko wprowadza uczniów w tematykę zajęć oraz ich cel. Odtwarza krótki film związany z poruszaną problematyką (https://youtu.be/nwAYpLVyeFU). Następnie przeprowadza krótką pogadankę związaną z usłyszanymi treściami, zwracając szczególną uwagę na kwestię zrozumienia przez ucznia omawianych pojęć (samoocena, obraz siebie).

 • „Moje mocne strony, umiejętności i talenty”

Prowadzący rozdaje uczniom kartki z wypisanymi różnymi zdolnościami, umiejętnościami, talentami. Zadaniem uczniów jest zaznaczenie tych, które dostrzegają u siebie – poprzez każdorazowy wybór odpowiedniego symbolu: serce – jeśli daną umiejętność posiadają; chmura – jeśli nie, znak zapytania – jeśli nie potrafią określić. Mogą również dopisać inne zdolności, mocne strony, które ich dotyczą. Następnie chętni uczniowie dzielą się z innymi swoimi odpowiedziami. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący krótko podsumowuje: Czy łatwo było dostrzec w sobie zdolności/mocne strony/zalety? Czy uczniowie mieli trudność z mówieniem na temat swoich mocnych stron i umiejętności? (załącznik 1 i 2)

 • „Słowa mają moc” – jak wpływają na relacje z innymi osobami i ich emocje

Ćwiczenie realizowane jest w parach. Uczestnicy prowadzą ze sobą kierowany dialog. Jedna z osób losuje karteczkę i czyta na głos komunikat, zwracając się do partnera. Partner rozmowy ustawia pionek na termometrze emocji, zgodnie z uczuciem, jakie usłyszany komunikat w nim wywołał. Ćwiczenie można powtórzyć, zamieniając się rolami. Podsumowaniem ćwiczenia jest rozmowa z uczniami na temat mocy wypowiadanych słów, a także możliwości pozytywnego wpływania na samopoczucie innych i budowanie dobrych relacji. (załączniki 3 i 4)

 • „Czym mogę podzielić się z innymi” – dzielenie się z innymi osobami wspierającymi komunikatami i emocjami

Zadaniem uczniów jest sformułowanie i zapisanie na „piórku” pozytywnego komunikatu: złotej myśli, pozytywnej emocji, słowa wsparcia dla kogoś. (załącznik 5)

Efektem pracy wszystkich uczniów ma stać się przestrzenna praca w formie skrzydeł. Uczniowie mają umieścić na niej swoje piórka ze „złotymi myślami”. Na tle skrzydeł można wykonać indywidualne zdjęcia.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autorki: Joanna Olesińska i Ilona Markowicz – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz