Lekcja języka polskiego z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 września 2019 roku.

Temat: Nasze wakacyjne plany

Cele szczegółowe

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:

 • zbudować spójną wypowiedź na temat wakacyjnych planów
 • wymienić wiele sposobów spędzania wolnego czasu związanych z danym miejscem (obrazki)
 • tworzyć listę czynności, które często wykonujemy podczas wakacyjnych wyjazdów (używa czasownika w odpowiedniej formie)
 • utrwala słownictwo związane z wakacjami w języku angielskim
Metody i formy pracy:
 • indywidualna
 • praca w grupach
 • „burza mózgów”, tworzenie plakatu, uzupełnianie tekstu piosenki
Materiały:
 1. Cztery dowolne zdjęcia nawiązujące tematem do wakacji – góry, morze, jezioro, wyspa, obiekt architektoniczny, las itp.
 2. Piosenka o wakacjach dostępna na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg. Materiał udostępniony przez: Original Kids Summer Song By ELF Learning – ELF Kids Videos
 3. Tekst piosenki (zał. 1) oraz drugi z opuszczonymi słowami (zał. 2)
 4. Karta pracy do domu (zał. 3)

Przebieg lekcji

Faza wstępna:
 • Sprawdzenie listy obecności

– Listen to your names and say present or absent?

Faza właściwa:
 • Czy macie już plany na wakacje? Dokąd się wybieracie? Co zamierzacie robić? – swobodne wypowiedzi ochotników. Wypowiedzi uczniów będą dość krótkie i mało precyzyjne, w czasie lekcji otrzymają garść pomysłów i inspiracji – jak mogą ciekawiej spędzić swoje wakacje i jak interesująco o nich opowiedzieć.
Zadanie 1

Dzielimy klasę na 4/5 grup – każda grupa dostaje zdjęcie jakiegoś miejsca naklejone na arkusz papieru (może to być zdjęcie z Internetu lub wycięte z czasopisma lub ze zbiorów nauczyciela). Uczniowie na zasadzie „burzy mózgów” zapisują:

a) skojarzenia związane z danym miejscem (np. 10)

b) co można tam robić ciekawego (6 propozycji)

c) jaka przygoda może się przydarzyć w danym miejscu (3 propozycje).

Zadanie 2

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy pozostałym grupom. Można na koniec przeprowadzić głosowanie na WAKACYJNY TOP – uczniowie głosują, które miejsce zostało przedstawione w sposób najbardziej zachęcający i gdzie najchętniej by się wybrali.

Zadanie 3

Uczniowie pozostają podzieleni na grupy, a nauczyciel przygotowuje duży arkusz papieru oraz rozdaje grupom po pięć pasków do naklejenia. Każda grupa stara się zapisać odpowiedź na pytanie. Ważne, by zaczynała się od czasownika w 1 os. l.mn.

Co najczęściej robimy w wakacje?

– pływamy w morzu / – jemy lody / – podróżujemy / – zwiedzamy nowe miejsca itp. (powtarzające się propozycje odrzucamy). Plakat zawieszamy w widocznym miejscu.

Zadanie 4
 • Let’s sing song about summertime.

Włączamy piosenkę na tablicy interaktywnej: (https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg).

 1. Uczniowie słuchają, patrzą na obrazki i tekst (większość sformułowań powinna być zrozumiała).
 2. Włączamy piosenkę jeszcze raz, zatrzymując się na tekście, wyjaśniając niezrozumiałe wyrazy, prosząc uczniów o tłumaczenie fragmentów (noodles – kluski, cicadas – cykady (świerszcze), mosquitos bite – ugryzienia komarów, water fights – wodne bitwy).
 3. Ostatni raz włączamy piosenkę, ale już tylko dźwięk, bez obrazu. Rozdajemy uczniom tekst piosenki z brakującymi wyrazami – zał. 2 (zapisujemy je na tablicy (mogą być też na dole kartki).
 4. Zadaniem uczniów jest uzupełnić tekst piosenki. Jeśli uda się to zrobić za pierwszym razem, od razu sprawdzamy, jeśli nie – można włączyć ją jeszcze raz. Odczytujemy tekst np. po jednym wersie – w ten sposób każdy przeczyta kawałek.
Faza podsumowująca:

Losujemy 3 uczniów, którzy jeszcze raz opowiedzą o swoich wakacjach (lub o miejscu, do którego chcieliby pojechać). Wyzwaniem jest to, by mówić bez przerwy przez 1- 1,5 minuty. Trzeba mówić płynnie, całymi zdaniami, wykorzystać jak najwięcej pomysłów z lekcji.

Zadanie domowe – wykonaj kartę pracy z j.angielskiego (załącznik 3).

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Agata Drewnicz-Kaczmarek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz