Mój autorytet – mój mistrz – scenariusz zajęć warsztatowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 kwietnia 2023 roku.

Czas trwania: 45 minut

Uczniowie: dla uczniów klas VI-VIII SP (w tym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Cele zajęć:

Po zajęciach uczeń:

 • potrafi odpowiedzieć na pytanie: kto to jest autorytet,
 • potrafi wymienić podstawowe cechy autorytetu,
 • posiada pragnienie naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
 • ma świadomość potrzeby istnienia autorytetów w życiu.

Metody i formy pracy:

 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • mini-wykład, metoda pokazowa,
 • praca grupowa i indywidualna.

Przebieg zajęć:

1. Wstęp – powitanie uczniów i wprowadzenie do zajęć – 5 min

Krótka definicja autorytetu:

Autorytet to osoba bądź instytucja cieszące się szczególnym uznaniem innych. Posiada charyzmę, cechy przywódcze, jest prawdomówna oraz inteligentna. Autorytet to ktoś godny zaufania, może być inspiracją dla pozostałych, ma dobry wpływ na postępowanie innych. Autorytet stanowi dla innych wzór do naśladowania.

2. Pokaz filmu pt. Ekstremalni i dyskusja – 30 min

Materiały: komputer, głośniki

 • Po pokazie prowadzący zadaje uczniom pytania i zachęca do wypowiedzi, uważnie słucha ich refleksji na temat cech autorytetu.

Kto był w filmie autorytetem i dlaczego?

Jakie cechy miał autorytet?

Czy autorytet właściwie zareagował na błędy ucznia?

3. Podsumowanie cech autorytetu – tworzenie plakatu – 5 min

Materiały: arkusz szarego papieru, kolorowe markery

Uczniowie rysują na papierze kontur sylwetki człowieka i umieszczają w jego obrębie cechy autorytetu.

4. Zakończenie – zachęcenie do refleksji i uświadomienie potrzeby posiadania autorytetu – 5 min

 • Prowadzący zadaje uczniom pytanie, krótka dyskusja:

Czy w ich życiu istnieją autorytety, a jeśli nie, to czy warto ich poszukiwać i je naśladować?

Źródła:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=XK-70QC_n7k, 20.03.2023
 2. https://polszczyzna.pl/autorytet-co-to-znaczy-definicja-synonimy-przyklady/, 20.03.2023

Autor: Monika Klos – psycholog szkolny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz