Mój zwierzęcy przyjaciel – scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 października 2018 roku.

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II /3 godz./

Temat bloku: W świecie zwierząt

Temat dnia: Mój zwierzęcy przyjaciel

Cele ogólne:         

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt po cechach charakterystycznych
 • rozwijanie myślenia matematycznego i sprawności rachunkowej
 • wzbogacanie i aktywizowanie słownictwa
 •  wdrażanie do wyrażania myśli w formie zdań poprawnych językowo
 •  kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy i współdziałania w grupie

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wymienia cechy charakterystyczne ptaków i ssaków
 • dodaje, odejmuje, dopełnia, mnoży w zakresie 30
 • próbuje układać treść zadania i rozwiązuje je
 • dobiera właściwe pytania do zadania
 • tworzy zbiory do warunków zadania i manipuluje liczmanami
 • gromadzi rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki do podanej tematyki
 • uzupełnia zdania opisujące, samodzielnie próbuje zredagować opis psa
 • aktywnie i zgodnie współdziała podczas pracy grupowej
 • bierze  udział w zabawach ruchowych

Metody: 

– słowne/podające:  rozmowa, objaśnienia

– oglądowe/eksponujące: pokaz, obserwacja

– problemowe:

 • aktywizujące: burza mózgów, metoda gier dydaktycznych
 • czynne: zadania i ćwiczenia, zabawy manipulacyjne

– programowana: z użyciem komputera

– ewaluacji: Mr. Smile

Forma pracy: zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne: loteryjka obrazkowo-wyrazowa, karteczki do zabawy „Milczące liczydło”, obrazek pocięty na części i koperty z zadaniami /puzzle matematyczne/, sylwety zwierząt, liczmany dla każdego ucznia, karty pracy potrzebne do opisu , gra „Memo”  (internet), płyta z piosenką

Zapis w dzienniku: Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 30. Opis psa – gromadzenie słownictwa, części mowy, uzupełnianie zdań. Zabawy ruchowe naśladowcze z elementami biegu, skoku, czworakowania, pełzania.

 SKRÓTOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Wprowadzenie do tematu lekcji – Przypomnienie wiadomości o ptakach i ssakach, loteryjka obrazkowo- wyrazowa /edukacja przyrodnicza i polonistyczna/
 2. Zabawa matematyczna „Milczące liczydło” – w trakcie zabawy tworzą się grupy, w których dzieci będą pracowały w ciągu całego dnia /edukacja matematyczna/
 3. „Co to za postać?” – puzzle matematyczne – Są to kolejne zadania matematyczne. Każdy z 4 elementów puzzli zostaje odsłonięty dopiero po wykonaniu zadania. Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci układają obrazek z części – jest to zdjęcie psa – nawiązanie do treści polonistycznych, które wystąpią w dalszej części zajęć /edukacja matematyczna/
 • Zad. 1

Ułóż zadanie o ssakach  na wsi do podanej formuły matematycznej.

 • Zad. 2

Ułóż zadanie tekstowe do ilustracji i danych.

 • Zad. 3

Dobierz pytanie i rozwiąż zadanie: Gospodarz w poniedziałek zebrał w kurniku 14 jajek a we wtorek o 6 mniej.

–  Ile jajek zebrał w poniedziałek?

– Ile gospodarz miał kur?

– Ile jajek zebrał we wtorek?

– O ile więcej zebrał we wtorek?

– Ile jajek zebrał w oba te dni?

– Ile jajek stłukł?

– Ile jajek zebrał w środę?

 • Zad. 4

Rozwiąż zadanie: Po podwórku biegało 19 prosiaków. Kilka z nich schowało się do chlewika. Ile prosiaków zostało na podwórku? – zadanie z niedoborem danych

 1. Zabawy ruchowe /edukacja matematyczna i ruchowa/
 • „Koniki w stajni” – dzieci tworzą zbiory 3 elementowe, próbują obliczyć za pomocą dodawania i mnożenia, ile dzieci bierze udział  w zabawie
 • „Kury na grzędzie” – dzieci tworzą pary, jedno z nich jest kurą, drugie grzędą, obliczają za pomocą dodawania i mnożenia, ile dzieci bawi się
 1. Zadania manipulacyjne na liczmanach – nauczyciel pokazuje bez słów kartkę z działaniem (mnożenie w zakresie 30). Zadaniem uczniów jest przedstawić działanie za pomocą liczmanów oraz ułożyć do niego treść zadania /edukacja matematyczna/
 2. Gromadzenie w grupach słownictwa potrzebnego do opisu psa: (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki) – burza mózgów. Prezentacja przez grupy zgromadzonego słownictwa /edukacja polonistyczna/
 3. Przypomnienie planu opisu – jakie elementy powinny się w nim znaleźć /edukacja polonistyczna/
 4. Redagowanie opisu wybranego zwierzątka w oparciu o zgromadzone słownictwo – praca indywidualna zróżnicowana /edukacja polonistyczna/
 • poziom I – uzupełnienie zdań opisujących
 • poziom II – samodzielne redagowanie zdań opisujących
 1. Zabawy ruchowe z elementem biegu, skoku, czworakowania, pełzania
 2. Podsumowanie zajęć
 • Piosenka „Wiejskie podwórko”
 • gra „Memo” (wykorzystanie internetu) /m. programowana/
 • ocena aktywności dzieci, Smile  /m. ewaluacyjna/

 

Opracowanie: Dorota Sztompka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz