Pinokio – przygody drewnianego pajacyka – scenariusz zajęć z języka polskiego dla kl. IV

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 czerwca 2023 roku.

Temat: Pinokio – przygody drewnianego pajacyka.

Cele ogólne:

 • zaspokajanie twórczej aktywności dziecka;
 • rozbudzanie zainteresowań filmem i lekturą;
 • kształtowanie rozwoju dziecka poprzez wzbogacanie jego wrażliwości;
 • rozwijanie jego kreatywności i wyobraźni;
 • stymulowanie przeżyć wywołanych przeczytaną książką i obejrzanym filmem poprzez wyrażenie emocji i identyfikowanie się z bohaterem.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • prezentuje emocje, uczucia i przeżycia za pomocą mimiki, ruchu i gestów w formie pantomimy;
 • bogaci słownictwo związane z lekturą;
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność;
 • układa wypowiedzi z rozsypanki wyrazowej;
 • reaguje na wypowiedzi dzieci i nauczyciela;
 • ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi;
 • doskonali słuchanie ze zrozumieniem;
 • uczy się odróżniać dobro od zła;
 • wypowiada się na temat fragmentu filmu, obejrzanej lektury;
 • angażuje się w działanie plastyczne;
 • uczy się panować nad emocjami i efektownie pracować w parach i w grupie.

Metody pracy:

 • słowna – rozmowa kierowana, wypowiedzi, rozsypanka wyrazowa, tabela z uczynkami bohatera;
 • aktywnego działania – elementy dramy – pantomima, warsztat plastyczny;
 • oglądowa – odwołanie do obejrzanego filmu, obserwowanie scen granych w klasie.

Formy pracy:

 • grupowa
 • w parach
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

płyta CD z filmem, rozsypanka wyrazowa, historyjka obrazkowa, arkusz z tabelą, prostokąty z taśmą samoprzylepną z uczynkami Pinokia, blok, farby, kredki, ołówki, kolorowe magnesy

Czas trwania zajęć:

2 godziny lekcyjne

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – poznawanie siebie.

„Jak się dzisiaj czujesz?”

Dzieci stają w kole, każdy odpowiada na jedno pytanie: Jak się dzisiaj czujesz? Do wypowiedzi dzieci dodają gest, ruch, który oddaje ich nastrój. Wszystkie dzieci powtarzają prezentowaną wypowiedź i ruch.

2. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne:

 • głębokie wdechy i wydechy z unoszeniem i opadaniem rąk;
 • „Tygrysek” napinanie mięśni i rozluźnianie na 5 – wyrzucanie emocji – głośny okrzyk;
 • wypychanie policzków językiem, parskanie, mlaskanie;
 • robienie min: wesoła, zamyślona, wystraszona, groźna, zła, obrażona, zmęczona, poważna, szczęśliwa zaskoczona….

3. Wprowadzenie do tematu. Nazwanie problemów.

Wczoraj oglądaliśmy film pt. „Pinokio”. Jest to film stworzony na podstawie książki, którą czytaliśmy – o tym samym tytule. Wiem, że film wam się bardzo podobał. To dobrze, ponieważ poruszał ważne problemy. Głównym bohaterem był drewniany pajacyk, który marzył o tym, aby stać się prawdziwym chłopcem.

Dobierzcie się parami i wylosujcie kopertę. W każdej kopercie jest rozsypanka wyrazowa. Ułóżcie z niej nazwę tematu, który był poruszany zarówno w książce, jak i w filmie.

 • Wystruganie lalki z drewna.
 • Ucieczka Pinokia.
 • Pinokio w szkole.
 • Pobyt u Ogniojada.
 • Spotkanie Kota i Lisa.
 • Pomoc Wróżki.
 • Pobyt w Krainie Zabawek i zamiana w osiołka.
 • W brzuchu wielkiej ryby.
 • Uratowanie tatusia.
 • Zamiana w chłopca.

4. Praca w grupach – podział klasy na 3- 4 osobowe grupy (w zależności od liczby osób). Każda grupa otrzymuje pociętą historyjkę obrazkową przedstawiającą Pinokia w różnych sytuacjach. Obrazki należy uporządkować wg kolejności zdarzeń.

 1. Dżepetto rzeźbi lalkę z drewna.
 2. Pinokio ucieka z domu.
 3. Pajacyk odwiedza cyrk Ogniojada.
 4. Pinokio spotyka Lisa i Kota.
 5. Chłopcy przyjeżdżają do Krainy Zabawek.
 6. Pajac zmienia się w osiołka.
 7. Pinokio spotyka tatusia w brzuchu ryby.
 8. Pajacyk zmienia się w chłopca.

5. Scenki dramowe.

Każda grupa wybiera jeden punkt z układanych przez siebie historyjek obrazkowych i próbuje przedstawić wydarzenia za pomocą pantomimy.

Pozostałe grupy zgadują, które wydarzenie zostało zaprezentowane.

6. Rozmowa na temat dobrych i złych uczynków Pinokia.

Nauczyciel wiesza na tablicy duży arkusz papieru podzielonego na dwie części, z których pierwsza zatytułowana jest DOBRE UCZYNKI PINOKIA, a druga – ZŁE UCZYNKI PINOKIA. Każdy uczeń otrzymuje jeden prostokąt z taśmą samoprzylepną, na którym wypisany jest jeden uczynek. Uczniowie po kolei przyporządkowują je do właściwej części, podchodząc i przylepiając kartony do tabeli.

7. Próba podsumowania dobrych i złych uczynków oraz tego, czy rzeczywiście Pinokio zasłużył na to, aby zostać chłopcem. Luźne wypowiedzi uczniów.

8. Utrwalenie.

Siadamy w kręgu. Nauczyciel przypomina, że Pinokio miał duże trudności, żeby być grzecznym.

Rozmowa kierowana:

– Czy wam też czasami trudno być grzecznym?

– Czy zdarza się wam zapominać o obowiązkach?

– Jeśli tak, to jakich?

–  Co dobrego zrobiliście dla innych w minionym tygodniu?

 – Może każde z was zastanowi się i pomyśli co dobrego dla innych może zrobić w tym tygodniu?

9. Praca plastyczna.

Proszę, niech każde z was narysuje teraz ulubioną scenkę z filmu lub lektury „Pinokio”. Pracę kończy wspólna wystawa.

10. Zakończenie zajęć. Ewaluacja.

Jak oceniacie swoją aktywność na zajęciach? Na tablicy wisi skala od 1 do 10. Każde dziecko ma kolorowy magnesik i wiesza go pod tym punktem skali, który uważa za odpowiedź do swojej aktywności.

12345678910

Bibliografia:

Metodyka pracy w klasie integracyjnej, platforma CRiE, zjazd 13.


Autor: Ewa Pawlak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz