Program pracy kółka plastyczno-technicznego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2020 roku.

Program pracy kółka plastyczno-technicznego został napisany z myślą o uczniach klas 1-8. Wśród nich znajdują się również uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są dla uczniów, których interesuje ta forma aktywności oraz czerpią satysfakcję tworząc różnego rodzaju wytwory plastyczne bądź techniczne.

Organizując zajęcia, kierowałam się głównie naturalną ciekawością dziecka do świata. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, uczniowie zdobywali wiedzę na temat wybranych technik plastycznych oraz zasad kompozycji prac. Odkrywali swoje zainteresowania i pasje.

Cele główne:

 1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia uczniów.
 2. Rozwijanie możliwości twórczych w pracy z różnymi materiałami.
 3. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
 • rozładowanie trudnych emocji u dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu;
 • uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;
 • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
 • poznanie nowych technik plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych uczniów;
 • wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów;
 • rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości;
 • wdrażanie do pracy zespołowej.

Metody:

 • metoda swobodnej ekspresji – wykonywanie przez uczniów prac na dowolny temat lub za pomocą dowolnie wybranej techniki;
 • metoda ekspresji kierowanej – ekspresja twórcza uczniów koncentruje się wokół tematyki proponowanej przez nauczyciela lub wg wskazówek i wytycznych nauczyciela.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • praca w grupach.

Wykorzystywane techniki:

 • rysunkowo-graficzne;
 • przestrzenne (orgiami, masy plastyczne);
 • malarskie (akwarela, pastela);
 • płaskie (wydzieranka, wycinanka, collage, stemplowanie, witraż);
 • malowanie (farbami, pastą, lakierem do paznokci, pędzlem, gąbką, patykiem, palcami, szmatką, kroplami, mazami, pryskaniem);
 • szycie;
 • origami;
 • modelowanie w masie solnej.

Środki technodydaktyczne:

 • tablica multimedialna;
 • rzutnik;
 • komputer.

Środki dydaktyczne:

 • programy komputerowe;
 • fotografie;
 • rysunki;
 • filmy;
 • reprodukcje obrazów;
 • tablice edukacyjne.

Program pracy kółka plastyczno-technicznego opracowała: Ewelina Musioł – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz