Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów klas 1-3 – Poznajemy zawody

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 maja 2023 roku.

„Poznajemy zawody” to ciekawa inicjatywa wdrożona w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów klas 1-3”. Wizyta przedstawicieli różnych zawodów w szkole to kluczowy element rozwijania wiedzy dotyczącej preorientacji zawodowej.

W dzisiejszym dynamicznym i zmieniającym się świecie, coraz większe znaczenie przywiązuje się do skutecznej preorientacji zawodowej. Świadomość tego faktu sprawiła, że w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zaimplementowano innowacyjne podejście do wsparcia uczniów klas 1-3 w odkrywaniu talentów, pasji i zainteresowań związanych z przyszłym zawodem.

Tradycyjnie preorientacja zawodowa rozpoczynała się dopiero w szkołach średnich, jednak badania pokazują, że im wcześniej dzieci mają możliwość eksploracji różnych dziedzin zawodowych, tym większe szanse na znalezienie drogi, która będzie dla nich satysfakcjonująca. Wiedząc o tym, wychowawca klasy pierwszej p. Maria Natkowska postanowił wdrożyć nowatorski program oparty na kilku kluczowych elementach, które składają się na kompleksowe wsparcie w odkrywaniu zawodowych pasji i zainteresowań najmłodszych uczniów.

W pierwszym etapie programu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili pogadanki z uczniami wprowadzając słownictwo dotyczące konkretnych zawodów. Kolejnym ważnym elementem programu były zajęcia praktyczne, w trakcie których uczniowie mieli okazję poznać przedstawicieli różnych zawodów. Odwiedzający szkołę goście z różnych branż podzielili się doświadczeniami i opowiedzieli o swojej pracy. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i udziału w praktycznych ćwiczeniach związanych z daną profesją.

W Szkole Podstawowej w Liszynie odbyły się spotkania z policjantem, pielęgniarką, kosmetologiem, dietetykiem, chemikiem, optometrystą, dziennikarką, aktorem, prawnikiem oraz dentystą. Uczniów odwiedzili m.in. znana dziennikarka pani Anna Klekowicka i aktor płockiego Teatru Dramatycznego – pan Mariusz Pogonowski. Wizyty takich gości mają na celu uświadomienie dzieciom, że istnieje wiele różnych ścieżek kariery, a każda z nich może być fascynująca i satysfakcjonująca. Przedstawiciele różnych zawodów prezentują swoje obowiązki, wyzwania i osiągnięcia, inspirując do marzeń i dążenia do sukcesu. Dzieci zyskują wgląd w różne dziedziny, takie jak medycyna, nauka, sztuka, sport, technologia, edukacja i wiele innych.

Implementacja innowacyjnego programu preorientacji zawodowej w klasach 1-3 już przynosi znaczące efekty. Uczniowie są bardziej świadomi swoich umiejętności i zainteresowań, a ich motywacja do nauki wzrasta. Uczniowie nabierają pewności siebie, rozwijają umiejętności społeczne, zyskują wiedzę o różnych dziedzinach zawodowych i inspirują się do dążenia do swoich celów. Wizyty te stymulują ich ciekawość, wyobraźnię i rozwój osobisty.

Przedstawiciele różnych zawodów, którzy poświęcają czas, aby podzielić się doświadczeniami z uczniami, odgrywają niezwykle istotną rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W związku z pozytywnym odzewem gości i zdumiewającymi efektami edukacyjnymi, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie Agnieszka Domińska, koordynator i pomysłodawca programu Maria Natkowska oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej postanowili kontynuować inicjatywę w kolejnych latach.

Autor: Maria Natkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz