Rozwijanie poczucia własnej wartości – konspekt zajęć dla klas IV – VIII szkoły podstawowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Jaki właściwie jestem? O dwóch stronach medalu, czyli moje mocne i słabe strony.

Czas trwania:

45 minut

Cel główny:

rozwijanie poczucia własnej wartości

Cele szczegółowe – uczeń:

 • rozwija ciekawość wobec własnej osoby, dąży do samopoznania
 • odkrywa swoje mocne i słabe strony
 • poznaje cechy innych osób
 • uczy się akceptacji wobec własnych ograniczeń i ograniczeń innych osób
 • ma poczucie własnej wartości

Metody:

 • zajęcia warsztatowe
 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – gry dydaktyczne
 • metoda waloryzacyjna – ekspresyjna
 • metoda praktyczna

Środki dydaktyczne:

kartki z wybranymi cechami, słoiki z koralikami (w każdym słoju inny kolor lub kształt), sznurek, rysunek medalu (obustronny), czyste kartki A4, długopisy, taśma samoprzylepna

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie – pogadanka na temat mocnych i słabych stron każdego człowieka, o potrzebie świadomości swoich zalet i słabości, o umiejętności analizy własnych działań i dążeniu do pozytywnych zmian w swoim życiu.

2. Zabawa ruchowa „Korale” – Na podłodze rozkładamy słoiki z koralami oraz podpisy – wybrane cechy (mocne i słabe strony). Uczestnikom rozdajemy sznurki (ok. 40 cm). Podczas ćwiczenia uczestnicy poruszają się po sali i wybierają korale ze słoików, których cechy odpowiadają ich osobie. Korale nawlekają na sznur. Ważne jest, by zbierać korale „pozytywne” i „negatywne”. Zabawa kończy się po uzbieraniu sznura korali przez każdego z uczestników.

3. Omówienie ćwiczenia – prezentacja sznurów korali przez uczniów oraz odpowiedzi pytania:

 • Czy wszyscy posiadamy takie same cechy?
 • Czy każdy ma tyle samo korali?
 • Czy ważne jest, że każdy z nas jest inny?
 • Czy łatwiej nam przyznać, że mamy słabe czy mocne strony?
 • Czy są osoby, które mają tylko mocne/tylko słabe strony?

4. Ćwiczenie „Dwie strony medalu” – Uczniowie otrzymują obustronny rysunek medalu, na którym wpisują swoje mocne strony po jednej stronie i słabe strony po drugiej stronie. Można wykorzystać cechy z zabawy z koralami oraz dopisać własne.

5. Zabawa „Chcę, żebyś wiedział” – Uczestnikom ćwiczenia przykleja się taśmą na plecach puste kartki A4 i rozdaje długopisy. Podczas zabawy uczniowie zapisują na plecach kolegi jego cechy pozytywne. Zabawa kończy się, gdy każdy napisze coś na kartce każdej osoby.

6. Uczestnicy zdejmują kartki i czytają, co napisali o nich inni. Chętne osoby mogą czytać na głos.

7. Podsumowanie zajęć. Przykładowe wnioski z pogadanki:

 • Każdy z nas jest inny.
 • Wszyscy mamy mocne i słabe strony.
 • Ważne jest, by mieć świadomość, jaki jestem i akceptować siebie.
 • Poznanie swoich słabości jest ważne i może być bodźcem do zmiany na lepsze.
 • Jestem ważny dla innych.
 • Koledzy widzą we mnie pozytywne cechy.

Autorki: Ilona Markowicz i Ksymena Sitkowska – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz