Scenariusz zajęć warsztatowych – Jaki jestem? – trening budowania pozytywnej samooceny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 marca 2022 roku.

Temat: Jaki jestem? – trening budowania pozytywnej samooceny

Oddział integracyjny w Szkole Podstawowej

kl. IV

Przedmiot:

Zajęcia z wychowawcą

Cel główny:

Budowanie pozytywnego obrazu siebie

Cele operacyjne:

Metody nauczania:

rozmowa z uczniami, burza mózgów 

Typ lekcji: 

warsztatowa

Formy pracy:

  • grupowa
  • indywidualna zróżnicowana
  • zbiorowa

Środki dydaktyczne:

kartki, taśma, mazaki, naklejki

Przebieg zajęć:

Autor: Monika Działak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz