Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie V z elementami oceniania kształtującego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 września 2018 roku.

W scenariuszu wykorzystana została metoda Sześciu Myślących Kapeluszy w zmodyfikowanej formule oraz elementy oceniania kształtującego.

Temat lekcji: Czy chciałbyś/chciałabyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy?
Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
 • będziecie współpracować w grupie,
 • podejmiecie wspólnie decyzję,
 • będziecie prezentować wyniki pracy,
 • będziecie poprawnie wypowiadać się w j. polskim.
„NaCoBeZu” (kryteria oceniania):
 • poprawne wykonywanie zadań,
 • współpracę w zespole,
 • prawidłowe używanie pojęć,
 • poprawność ortograficzną,
 • poprawność językową wypowiedzi.
Metody/techniki:
 • zadanie na „dobry początek”,
 • praca w grupie – uczniowie zadania wykonują w grupach z poprzedniej lekcji,
 • metoda SZEŚCIU MYŚLOWYCH KAPELUSZY Edwarda de Bono,
 • ewaluacja – KIESZEŃ I KOSZ.
Przebieg lekcji/etapy lekcji
 1. Wprowadzenie – przypomnienie przebiegu poprzedniej lekcji (prezentacja PPT – załącznik 1).
 2. Zadanie na dobry początek – „ Jestem poetą – wierszokletą…” załącznik 2.
 3. Podanie tematu (pierwszej części, odpowiedź – druga część zostanie dopisana przez uczniów na koniec lekcji)  celów w języku ucznia – wyświetlony w prezentacji.
 4. Praca w grupach – grupy pracują wg instrukcji –  załącznik 3; wykorzystują plansze – załącznik 4.
 5. Prezentacja przez grupy wypracowanych materiałów.
 6. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela, odpowiedzi uczniów na pytanie zawarte w temacie.
Sposoby sprawdzenia, czy cele lekcji zostały osiągnięte:
 • ewaluacja – „Szuflada i kieszeń”,
 • omówienie zadań domowych.
Praca domowa

Do wyboru – załącznik 5:

 • uzupełnienie notatki z lekcji,
 • opowiadanie z dialogiem.
Materiały i pomoce dydaktyczne:
 • prezentacja PPT,
 • tekst lektury,
 • plansze do pracy w zespole,
 • karty do wykonania zadania na dobry początek,
 • instrukcje do pracy zespołowej.
Indywidualizacja nauczania (formy dostosowania  pracy do potrzeb uczniów):
 • możliwość indywidualnego dokończenia tematu lekcji, przez udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie,
 • zróżnicowane zadanie domowe.
Pobierz załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opracowanie: Mariola Sikora

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz