Scenariusz zajęć z okazji Dnia Europy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2018 roku.

Scenariusz zajęć z okazji Dnia Europy

przeznaczony dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

 

Temat lekcji: Unia Europejska – zjednoczeni w różnorodności.

CELE GŁÓWNE

Uczeń:

 • wie, jakie są symbole Unii Europejskiej
 • potrafi wymienić unijne symbole i wyjaśnić ich znaczenie
 • bierze udział w europejskim kole fortuny
CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

 • zna symbole Unii Europejskiej i potrafi rozwiązać symboliczną wykreślankę
 • potrafi uzupełnić tekst „Ody do radości”
 • zna motto Unii Europejskiej
 • zna walutę europejską
METODY I FORMY PRACY:
 • zagadki logiczne
 • zagadki matematyczne
 • burza mózgów
 • pogadanka, ćwiczenia interaktywne
 • oglądanie wystaw przygotowanych przez poszczególne klasy z okazji Dnia Europy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Nauczyciel wita uczniów i podaje cel lekcji – unijne symbole.  Nauczyciel pisze na tablicy słowa „Unia Europejska” i prosi uczniów o wymienienie wszystkich ich skojarzeń – każde z nich zapisuje na tablicy lub tablicy interaktywnej.
 2. Aby zebrać pełną listę unijnych symboli, nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania nr 1 – Symbolicznej wykreślanki (materiał na tablicę interaktywną). W wykreślance znajduje się siedem słów: flaga, Syriusz, euro, paszport, hymn, dzień Europy i motto.
 3. Flaga Unii Europejskiej – umieszczony na jej błękitnym tle okrąg ze złotych gwiazd symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Warto także zaznaczyć, że liczba gwiazd na fladze nie jest uzależniona od liczby państw członkowskich. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, ile jest gwiazdek na unijnej fladze. Jeśli nie uzyska odpowiedzi, prosi ich o rozwiązanie poniższego działania – jego wynik odpowie na powyższe pytanie.

– 17 + 8 * 2 + 6 * 2 + 1 = …….

 1. Nauczyciel może także przytoczyć fakty dotyczące powstania flagi.

Obecnie obowiązujący projekt flagi europejskiej przyjęty został w roku 1955 przez Radę Europy. W tym miejscu należy pamiętać, że Rada Europy nie ma nic wspólnego z Unią Europejska. Jest to oddzielna organizacja międzynarodowa, skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka spoza tego obszaru. Rada Europy zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji oraz współpracą w dziedzinie kultury. Po przyjęciu projektu flagi Rada Europy zachęcała powstające instytucje europejskie do jej używania. Wspólnoty Europejskie odpowiedziały na to zaproszenie pozytywnie i w roku 1985 szefowie państw i rządów krajów członkowskich podjęli decyzję, że flaga Rady Europy będzie również oficjalną flagą Unii Europejskiej (wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi).

 1. Kolejnym unijnym symbolem jest hymn, czyli melodia, która w wersji instrumentalnej wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności. Melodią tą jest fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena do tekstu jednego z poematów Fryderyka Schillera. Uczniowie słuchają nagrania hymnu (np. w laboratorium językowym) i uzupełniają brakujące słowa (materiał na tablicę interaktywną).
 2. Unia Europejska ma także swoje motto, czyli zdanie, które wyraża bogate i różnorodne tradycje europejskich krajów, ich różnice językowe oraz niezwykłą kulturę. Wszystkie one zasługują na poszanowanie i najwyższą ochronę. Motto przypomina nam także, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej powinni ze sobą współpracować, aby razem osiągać jej cele – pokój i nieskrępowany rozwój. Aby dowiedzieć się jak brzmi unijne motto, nauczyciel poprosi uczniów o rozwiązanie zadania nr 3 – Europejskiego koła fortuny (lub materiał na tablicę interaktywną).
 3. Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują główne zagadnienia lekcji, a następnie udają się na oglądanie wystaw i plakatów przygotowanych przez poszczególne klasy z okazji Dnia Europy.
 4. Dodatkowym ćwiczeniem może być Kahoot – rozszyfrowywanie flag państw członkowskich Unii Europejskiej.
 5. Zakończenie zajęć i pożegnanie uczniów.

 

Scenariusz zajęć z okazji Dnia Europy opracowała Katarzyna Mazik

Materiał opracowany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz