Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność artystyczną uczniów w świetlicy szkolnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 stycznia 2020 roku.

Liczba uczniów:

dowolna

Liczba godzin

5 godzin lekcyjnych

Cel główny:

 • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i działania, którego przejawem jest innowacyjność i nieszablonowość działań

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych za pomocą środków artystycznych,
 • rozwijanie zmysłu spostrzegawczości, wrażliwości oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 • kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów innych członków grupy i indywidualnej postawy wobec sztuki
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych,
 • uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wskazywanie „mocnych stron”, możliwość przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • poznanie różnych technik plastycznych,
 • rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności.

Formy zajęć:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

Metody pracy:

 •  metody aktywizujące

Środki realizacji:

 •  dostępne materiały edukacyjne i dekoracyjne

Na zajęciach rozwijających kreatywność akceptujemy wszystkich, nie oceniamy prac, stosujemy zasadę, że każda praca jest indywidualna i artystyczna. Uczymy się tolerancji, współdziałania, a nie rywalizacji. Rozwijamy ekspresję, wyciszamy negatywne emocje. Propagujemy oryginalność i własną inwencję twórczą.

Ćwiczenie pierwsze

Uczniowie pracują indywidualnie i w grupie. Mają do dyspozycji kolorowe kartony, kolorowe szablony warzyw, darów lasu, kwiatów, klej. Zadaniem uczniów jest stworzenie kompozycji wg własnego uznania na temat jesieni.

Ćwiczenie drugie

Kolorowe duże kartony, patyczki drewniane różnych rozmiarów, drewniane ozdoby, klej. Zadaniem uczniów jest stworzenie „drewnianych kompozycji”.

Ćwiczenie trzecie

Zadaniem uczniów jest stworzenie „kącika jesiennego” z dostępnych materiałów: suche liście, papierowe szablony przestrzenne zwierząt, kwiatów, szablony liści, leśne – własnoręcznie wykonane stworki. Jest to wspólna praca grupowa.

Ćwiczenie czwarte

Uczniowie pracują indywidualnie. Każdy ma do dyspozycji gotowe szablony oraz trójwymiarowe szablony. Dzieci kolorują wszystko wg własnego uznania.

Ćwiczenie piąte

„Zabawy emotikonami”. Uczniowie mają dostępne własnoręcznie przygotowane symbole nastroju i emocji oraz kolorowy karton z konfetti. Jest to praca grupowa. Zadaniem dzieci jest wybór emotikona i naklejenie go na karton. Następnie uczniowie opisują rodzaje nastrojów.

Ćwiczenie szóste

„Kolorowe stworki”. Uczniowie mają do dyspozycji spinacze, kartoniki z szablonami kolorowych stworków, klej oraz instrukcje tworzenia postaci. Jest to praca indywidualna wykonywana z pomocą nauczyciela.

Końcowym etapem zajęć był wernisaż prac wykonanych przez uczniów i udostępnienie prac społeczności szkolnej w postaci dekoracji.

Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność opracowała: Renata Czorny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

One Comment

 1. Bardzo ciekawie skonstruowany scenariusz.

Dodaj komentarz