Scenariusz zajęć twórczych – Dzień słonecznego promienia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 marca 2019 roku.

Scenariusz zajęć twórczych zintegrowanych dla klas II-III

Temat zajęć: DZIEŃ SŁONECZNEGO PROMIENIA

Cele ogólne:
 • stymulowanie wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, a w szczególności wyobraźni plastycznej, spostrzegawczości, aktywności twórczej
 • wspomaganie dziecka w zdobywaniu wiedzy o sobie, swoich zaletach, odmiennościach, odczuciach
 • stwarzanie sytuacji do współpracy w grupie
 • zachęcanie do aktywności poprzez różnorodność zabaw i ćwiczeń ruchowych
Cele operacyjne – uczeń:
 • uważnie słucha
 • wypowiada się na określony temat
 • wzbogaca swoje słownictwo
 • opowiada o swoich uczuciach, wrażeniach
 • odzwierciedla za pomocą środków plastycznych swój wewnętrzny świat
 • rozwija swoje zmysły
 • potrafi wymienić nazwy wybranych owoców i warzyw
 • wykonuje operacje matematyczne na liczbach
 • chętnie uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami
 • uczy się współdziałania w zespole
Metody pracy:
 • podająca: pogadanka, opowiadanie, wyjaśnianie
 • problemowo-aktywizująca
 • eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem
 • praktycznego działania
Formy pracy:
 • indywidualna
 • zbiorowa
 • zespołowa: jednolita i zróżnicowana /w zależności od stopnia trudności zadania/
Środki dydaktyczne:

paleta, sztalugi, obraz będący jednocześnie puzzlami, żółte koło i promienie słońca, makieta zegara ze złotymi wskazówkami i słoneczkami na tarczy, nagranie z muzyką Carnevalito (lub inną), różne materiały plastyczne, szablony maski, karty pracy: słońce z działaniami, lusterka, instrumenty perkusyjne, obręcz z żółtymi wstążkami, piłka

Przebieg zajęć

I ZAJĘCIA WSTĘPNE

Dzieci siedzą w kręgu, zaś nauczyciel przebrany za malarza z paletą w ręku i pędzlem, recytując wiersz, maluje na dużej kartce brystolu lub płótnie umieszczonym na sztalugach i ruchem przedstawia treść  utworu:

MALARZ NIEBA

Dotknął złotem Słońca –

Zaświeciło jaśniej.

Rzucił farby,

W kącie zasnął –

Wieczór zaraz zgaśnie.

Śpiochu obudź się,

Już dzień,

Burą szarość

W błękit zmień.

Malarz wstaje,

Farby bierze

I cudowny świat

Maluje na papierze.

Swobodne wypowiedzi na temat: Jak wygląda świat w słonecznych promieniach?

Nauczyciel przyczepia do tablicy żółte koło i rozdaje dzieciom promyki słońca. Każde dziecko otrzymuje promień słońca i pisze na nim jedno określenie lub wybiera spośród przygotowanych i nakleja na promień. Podchodzi do tablicy i przyczepia promień wokół  koła. Następuje odczytanie określeń.

II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

Nauczyciel pokazuje niezwykły zegar – duży, ze złotymi wskazówkami, a na tarczy z godzinami są słoneczka. „Nakręca go” i rozlega się dźwięk, wtedy mówi:

– NADESZŁA SŁONECZNA GODZINA!

Wówczas włącza wybraną przez siebie muzykę – dzieci wstają i wykonują słoneczny taniec „Carnevalito” (lub inny według pomysłu nauczyciela).

Dzieci wracają na miejsca. Nauczyciel zaprasza do zabawy: ZIMNO-CIEPŁO. Wybrane dziecko odwraca się tyłem do klasy, a inne chowa w dowolnym miejscu żółtą piłeczkę. Zadaniem dziecka jest znalezienie piłki. Jeżeli zbliża się ono do ukrytego przedmiotu, wówczas klasa mówi: ciepło – gorąco, a gdy jest od niego daleko – dzieci mówią: zimno. Odnalezioną piłeczkę dziecko podaje nauczycielowi, który turla ją do jakiegoś ucznia i mówi: Masz słoneczny uśmiech. Dziecko, które chwyciło piłeczkę turla ją do kolejnej osoby i powtarza te słowa. Ważne jest to, aby piłka dotarła do każdego dziecka.

Rozmowa na temat miłych, ciepłych uczuć i odpowiedź na pytanie:

 • Kiedy jestem szczęśliwy, wesoły, radosny?

Nauczyciel rozwija rulon, na którym jest uśmiechnięta, słoneczna buźka. Obraz składa się z 10 elementów. Dziecko, które odpowiedziało na postawione pytanie, podchodzi do obrazu i odsłania fragment. Kolejne dziecko podchodzi do ilustracji. W konsekwencji zostaje odsłonięty wierszyk, który wszyscy czytają i powtarzają:

Jestem słoneczny

i uśmiechnięty,

od czubka głowy

po same  pięty.

SŁONECZNY TEATR NA ŚCIANIE – ZABAWA:

Dzieci biorą lusterka i puszczają zajączki.

Wypowiedzi dzieci na temat tego, co odczuwały w trakcie zabawy.

Wszyscy powtarzają wierszyk: Jestem słoneczny …

Przygotowanie MASKI własnego „Ja”.

Materiały są tak dobrane, aby umożliwić uczniowi jak największą ekspresję siebie. Nauczyciel rozdaje szablon maski (Może przygotować kilka różnych szablonów). Dziecko przy pomocy kredek, farb, poprzez kolor, kształt, fakturę materiału plastycznego, która użyje, może wyrazić własny nastrój. Uczniowie zakładają maski i mogą odgrywać role.

Nauczyciel podsumowuje prace i rozdaje w nagrodę  każdemu dziecku SŁOŃCE Z DZIAŁANIAMI MATEMATYCZNYMI. Uczniowie wykonują obliczenia.

W JAKICH OWOCACH I WARZYWACH UKRYŁY SIĘ SŁONECZNE PROMIENIE ? – ZABAWA

Nauczyciel tworzy 3 grupy:

I – będzie zgadywała nazwę owocu /warzywa, smakując go z zamkniętymi oczami,

II – będzie zgadywała nazwę owocu/warzywa, dotykając go z zamkniętymi oczami,

III – będzie zgadywała nazwę owocu/warzywa, wąchając go także z zamkniętymi oczami.

 III ZAJĘCIA KOŃCOWE

Nauczyciel rozdaje dzieciom instrumenty perkusyjne. Snuje opowieść nawiązującą do zajęć, jeżeli pojawi się słowo „słońce, słoneczny promień”, dzieci reagują, wydobywając dźwięk z instrumentu. Dzieci odkładają instrumenty,  a nauczyciel staje na środku, trzymając w ręku obręcz, do której przymocowane są żółte wstążki (tyle, ile jest dzieci). Porusza kółkiem i mówi:

Obręcz  jak słońce

woła cię, daje znak,

chodź i ty, gdy masz chęć

i  ze mną się kręć.

Wymienia imię dziecka i zaprasza, aby chwyciło wstążkę i poruszało nią. I tak woła po kolei każdego ucznia. Gdy wszyscy są w kręgu i trzymają wstążki, dziękuje za udział w zajęciach i na zakończenie wszyscy powtarzają wierszyk uśmiechając się do siebie:

Jestem słoneczny

i uśmiechnięty,

od czubka głowy

po same  pięty.

 

Scenariusz zajęć twórczych zintegrowanych opracowała: Jadwiga Zioło

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz