Scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem elementów kodowania

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 marca 2019 roku.

Flagi Polski i Niemiec

Temat: Sąsiedzi Polski i ich flagi – wykorzystanie

elementów kodowania

Klasa: III
Liczba godzin:

2 godziny lekcyjne

Data:

07.03.2018 r.

Cele  lekcji:
 • poznanie państw sąsiadujących z Polską i ich flag,
 • przypomnienie kierunków świata głównych i pośrednich.
Cele sformułowane w języku ucznia

Na dzisiejszej  lekcji:

 • poznasz państwa sąsiadujące z Polską i ich flagi,
 • będziesz oznaczał  położenie tych państw względem Polski.

NaCoBeZu

Będę zwracała uwagę na:

 • czy umiesz wymienić państwa sąsiadujące z Polską,
 • czy potrafisz rozpoznać flagę omawianego kraju,
 • czy umiesz powiedzieć jakie jest położenie tych państw względem Polski,
 • czy prawidłowo rozumiesz i wykonujesz polecenia nauczyciela,
 • czy potrafisz współpracować w zespole.

Pytanie kluczowe:

 • Czy Polska graniczy tylko z państwami?
Metody pracy:
 • pogadanka, dyskusja,
 • burza mózgów,
 • praktyczna (ćwiczeniowa) – karty pracy.
Forma pracy:
 • grupowa,
 • indywidualna.
Środki dydaktyczne:
 • karty pracy z poleceniami do wykonania,
 • kontur Polski wydrukowany w dużym formacie,
 • robot Dash z tabletem,
 • mata do kodowania,
 • flagi państw sąsiadujących z Polską.

Przebieg  zajęć

Część wstępna
 1. Czynności organizacyjne. Nauczycielka prezentuje dzieciom rozłożoną na macie mapę Polski. Opowiada dzieciom, że każdy z nas ma sąsiadów i dobrze jest ich znać i utrzymywać z nimi przyjacielskie kontakty. Zadaje następnie pytanie: czy nasz kraj również ma swoich sąsiadów? Po udzielonych odpowiedziach podaje dzieciom temat lekcji, cele lekcji w języku ucznia, oraz zapoznanie dzieci z kryteriami NaCoBeZu, zadaje pytanie kluczowe.
 Część główna

1. Nauczycielka prosi uczniów, aby stanęli naprzeciwko maty, następnie pyta o główne kierunki świata i wspólnie na macie ustala je z uczniami. Następnie pyta, czy znają pośrednie kierunki świata (wspólnie je omawiają i wskazują na macie).

2. Dzieci siadają wokół maty i wspólnie z nauczycielem zaczynając od północnego zachodu omawiać kraje sąsiadujące z Polską i kolory flag. Uczniowie starają się zapamiętać kolory flag na zasadzie skojarzeń:

 • Niemcy – skrót Cz Cz Ż (czarny, czerwony, żółty)
 • Czechy – kolory jak w fladze Polski, tylko jest dodatkowo niebieski trójkąt
 • Słowacja – kolory jak w fladze Polski, tylko dzieli je niebieski pasek i herb
 • Ukraina – niebo i słoneczko
 • Białoruś – kolory flagi przypominają czerwoną różę z zieloną łodyżką, a po boku są jakby ciernie
 • Litwa – słoneczko świeci na odwróconą różę
 • Rosja – flaga przypomina flagę Słowacji, ale nie ma herbu.

3. Dzieci otrzymują karty pracy (załącznik nr 1) z zakodowanymi flagami. Ich zadaniem jest odkodowanie rysunku korzystając z podanych pól, którym przypisane są kolory. Po wykonaniu zadania układają obrazki w miejscu państwa, którego flagę odkodowali.

4. Dzieci dobierają się w zespoły dwuosobowe. Otrzymują karty pracy (załącznik nr 2). Ich zadaniem jest wklejenie wyciętych już flag w odpowiednie miejsce na karcie pracy. Sprawdzają poprawność wykonania zadania z matą. Oceniają poprawność wykonania zadania za pomocą kredek (kolorują kółko). Na zielono (jeżeli wszystko wykonały poprawnie), na pomarańczowo (jeżeli mają trzy błędy), na czerwono (powyżej trzech) błędów.

5. Uczniowie siadają przy macie. Nauczyciel losuje spinacz z imieniem dziecka i prosi, aby pokierował robota za pomocą tableta i aplikacji „GO”w miejsce, gdzie znajduje się sąsiad Polski np. Niemcy itp. Prosi, aby określił położenie tego kraju względem Polski. Dziecko wykonuje zadanie, po czym swój spinacz przypina na sygnalizatorze.  W ten sam sposób zadanie wykonują pozostali uczniowie.

Część końcowa

Podsumowanie lekcji – uczniowie  wymieniają co zapamiętali z dzisiejszej lekcji. Nauczyciel pyta, które z zadań sprawiło im najwięcej radości, a które było najtrudniejsze. Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe. Ocena pracy uczniów – słowna, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaangażowanie. Podziękowanie za zajęcia.

Pobierz cały scenariusz z załącznikami

 

Scenariusz zajęć w klasie III opracowała: Elwira Wilamowicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz