Scenariusz zajęć zawodoznawczych – zawody medyczne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 września 2018 roku.

 

Temat: Chcę być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym.

 

Poziom nauczania:  gimnazjum/sp. kl.7 lub 8

Cel ogólny:

 • podsumowanie wiadomości o zawodach medycznych 

Cele szczegółowe w języku ucznia:

 • będziecie umieli wymienić  najważniejsze zawody medyczne
 • dokonacie hierarchizacji wymagań wobec przedstawicieli omawianych zawodów
 • będziecie potrafili uzasadnić wybór

NaCoBeZu (na co będę zwracać uwagę)

Oczekuję, że uczniowie:

 • wymienią także inne wymagania wobec przedstawicieli zawodów medycznych
 • w wyniku pracy w grupie i dyskusji ustalą, które z tych wymagań są najważniejsze
 • zaprezentują na forum klasy własny punkt widzenia, uwzględniający także poglądy innych
 • używając poprawnego języka polskiego, uzasadnią dokonaną hierarchizację

 Pytania kluczowe:

Co to znaczy być dobrym lekarzem/pielęgniarką?

 Metody i formy pracy:

 • zadanie na dobry początek (zał. nr 1)
 • poker kryterialny (zał. nr 2)
 • zdanie podsumowujące
 • ulotki – zawody medyczne (zał. nr 3)

Przebieg zajęć

 I WPROWADZENIE

 1. Podanie celów lekcji w języku ucznia.
 2. Podanie tematu: Chcę być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym.

II ROZWINIĘCIE

 1. Zadanie „na dobry początek”- rebus (załącznik nr 1).
 2. Przypomnienie zasad „gry w pokera kryterialnego” (załącznik nr 2).
 3. Podział klasy na grupy  4-osobowe.
 4. Praca w grupach – dyskusja, hierarchizacja wymagań (wg  instrukcji).
 5. Prezentacja plansz (format A1) opracowanych przez grupy – uzasadnienie wyboru wymagań umieszczonych w poszczególnych polach – ze szczególnym rozwinięciem pierwszorzędnego wyboru.
 6. Ustosunkowanie się klasy do wyborów kolegów.

III PODSUMOWANIE

 1. Porównanie wyboru wszystkich grup – pole pierwszorzędne.
 2. Odpowiedź uczniów na pytanie kluczowe.
 3. Zdanie podsumowujące – sformułuj zdanie związane z Twoja pracą podczas zajęć zaczynające się od słów:

Ja podczas dzisiejszych zajęć…

 

Do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3/lekarz

załącznik nr 3/pielęgniarka

załącznik nr 3/ratownik medyczny

 

Scenariusz zajęć zawodoznawczych opracowała: Mariola Sikora

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz