Uczę się zachować bezpieczeństwo na drodze – scenariusz zajęć

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 29 sierpnia 2023 roku.

Temat: Uczę się zachować bezpieczeństwo na drodze

Cel główny:

 • utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

Cele operacyjne – uczeń:

 • jest świadomy swojej lewej i prawej strony ciała
 • odróżnia kierunek prawy i lewy w odniesieniu do swojej osoby
 • wie, jak zachować się korzystając z przejścia dla pieszych
 • zna i stosuje się do oznaczeń sygnalizacji świetlnej
 • potrafi wykonać zadanie w zespole

Metody:

 • aktywnego działania uczniów
 • słowne – instruktaż

Formy pracy:

 • praca z całą grupą
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

duży arkusz czarnego papieru, biała farba, pędzle, zielona i czerwona obręcz, zielone i czerwone figury geometryczne, materiały obrazkowe (załącznik)

Proponowany przebieg zajęć:

1. Powitanie

Nauczyciel gromadzi uczniów w kręgu, wszyscy rytmicznie maszerują. Na hasło „prawa” uczniowie unoszą w górę prawą rękę, na hasło „lewa” – lewą. Po kilku powtórzeniach chętni uczniowie mogą przejąć rolę nauczyciela.

2. Ćwiczenie: Na prawo – na lewo

Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi figury geometryczne w kolorze zielonym i czerwonym. Zadaniem uczniów jest ułożenie figur zielonych po swojej prawej stronie, a figur czerwonych – po lewej.

3. Zadanie praktyczne – konstruujemy przejście dla pieszych

Uczniowie wspólnie malują przejście dla pieszych na kartonie, odkładają gotowy szablon do wyschnięcia.

4. Zabawa: Stój – idź

Uczniowie przypominają znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej. Następnie nauczyciel proponuje zabawę z wykorzystaniem kolorowych obręczy – uczniowie poruszają się swobodnie w wyznaczonym miejscu w sali, zatrzymując się i ruszając zgodnie z obręczami pokazywanymi przez prowadzącego.

5. Przypomnienie zasad przechodzenia przez ulicę

Nauczyciel wspólnie z uczniami przypomina zasady prawidłowego przechodzenia przez ulicę – w tym celu może posłużyć się dołączonymi planszami, układając je w odpowiedniej kolejności.

 • Zatrzymaj się przed przejściem dla pieszych.
 • Spójrz w lewo, w prawo i znowu w lewo.
 • Wejdź na jezdnię tylko wtedy, kiedy droga jest wolna lub nadjeżdżający samochód się zatrzymał.
 • Nie wchodź na jezdnię, jeśli zbliża się do niej karetka pogotowia ratunkowego, policyjny radiowóz lub wóz strażacki.
 • Przejdź przez jezdnię szybkim krokiem.

6. Uczniowie kolejno ćwiczą przechodzenie przez ulicę z wykorzystaniem przygotowanej makiety.

7. W kontynuacji zajęć uczniowie ćwiczą przechodzenie przez ulicę z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej – można posłużyć się obręczami, kolorowymi kołami.

8. Dla utrwalenia opracowanych treści uczniowie mogą wykonać makietę ulicy z wykorzystaniem pudełek, klocków, figurek LEGO.

Pobierz plansze – przechodzenie przez ulicę

Bibliografia:

 • https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/scenariusz_1_bezpieczna_droga.pdf, dostęp z dnia 25.08.2023 r.
 • https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/28962, dostęp z dnia 23.08.2023 r.

Autor scenariusza oraz plansz: Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz