Wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów – konspekt zajęć dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 maja 2022 roku.

Temat zajęć: „Kubek pełen emocji” – czyli o sztuce wyrażania emocji w rozmowie.

Czas trwania:

45 minut

Cel główny:

wspieranie rozwoju emocjonalnego i umiejętności budowania relacji społecznych

Cele szczegółowe – uczeń:

 • kształtuje kompetencje komunikacyjne
 • rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • potrafi podzielać emocje drugiej osoby
 • uświadamia sobie znaczenie wyrażania emocji w komunikacji z drugim człowiekiem
 • potrafi budować pozytywną relację

Metody:

 • zajęcia warsztatowe
 • metoda sytuacyjna
 • metoda asymilacji wiedzy
 • praktyczne działanie

Środki dydaktyczne:

rysunek przedstawiający stolik, znaczki – buźki przedstawiające podstawowe emocje, jednorazowe kubki, karteczki z różnymi komunikatami inicjującymi rozmowę

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa na temat skojarzeń z podstawowymi emocjami – w jaki sposób je wyrażamy, jak rozpoznajemy je u innych, jak zmienia się nasza mimika i ton głosu pod wpływem emocji.

2. Prezentacja znaczków – buziek i przypisanie im konkretnych emocji.

3. „Kubki” – Uczniowie siadają w kręgu przy stolikach lub na podłodze, ćwiczenie przebiega w parach na zasadzie łańcuszka. Dwie pierwsze osoby kładą między sobą rysunek przedstawiający stoliczek. Prowadzący zajęcia podaje jednej z osób jednorazowy kubeczek z karteczką w środku, a na stoliczku umieszcza wybrany losowo znaczek – buźkę. Osoba z kubeczkiem wyciąga z kubka i czyta komunikat inicjujący rozmowę, uwzględniając emocję umieszczoną na stoliku. Zadaniem drugiej osoby jest odpowiedź na usłyszaną wypowiedź, stosownie do rozpoznanej emocji (podzielenie radości, wyrażenie smutku, okazanie zrozumienia dla lęku itd.). Osoby mogą wymienić kilka komunikatów w zależności od potrzeby i chęci. Następnie druga osoba z pary odwraca się do kolejnej osoby z kręgu i ustawia między nimi stoliczek. Nauczyciel umieszcza w kubeczku kolejną karteczkę z komunikatem, a na stoliczku dowolny znaczek – buźkę. Ćwiczenie powtarza się do momentu, gdy wszystkie osoby z kręgu będą miały możliwość odegrania obu ról (osoby inicjującej i osoby reagującej).

Przykładowe komunikaty umieszczone na karteczkach:

 • Po szkole idę na basen.
 • Mój tata zawsze kupuje czekoladowe lody.
 • Nie będzie mnie jutro w szkole.
 • Muszę porozmawiać z Olkiem o wczorajszym wydarzeniu na przerwie.
 • Spodziewam się dziś telefonu od babci.

4. Podsumowanie – omówienie ćwiczenia. Przykładowe problemy/pytania do omówienia:

 • Czy łatwo rozpoznać czyjeś emocje podczas rozmowy?
 • Czy możliwe jest podzielanie czyichś emocji? W jaki sposób?
 • Czy reagowanie na czyjeś emocje jest pożądane dla budowania pozytywnych relacji?
 • Jak czuje się osoba, która czuje, że jej emocje są dla nas ważne?
 • Czy możemy wpływać na czyjeś emocje?
 • Czy wywoływanie pozytywnych emocji u innych osób ma znaczenie?

Netografia:

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/

Konspekt zajęć grupowych opracowały: Ilona Markowicz i Ksymena Sitkowska – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz