Wybory do Samorządności Uczniowskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach – scenariusz

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2024 roku.

Data i miejsce:

07.11.2022 r., świetlica szkolna, w godzinach od 9:15 – 10:15

Osoby odpowiedzialne:

opiekunowie Samorządności Uczniowskiej: Anna M., Kamila K., Marta S. oraz nauczyciele przygotowujący kandydatów: Justyna U., Marta S., Mirosława Ś., Barbara G.

Kamila Kopczyńska – przygotowanie plakatów informacyjnych, urny wyborczej, przygotowanie świetlicy szkolnej do wyborów

Anna M. – przygotowanie scenariusza i harmonogramu wyborów, przygotowanie świetlicy szkolnej do wyborów

Marta S. – przygotowanie list wyborczych, kart do głosowania, wytypowanie kandydata i pomoc w przygotowaniu plakatu wyborczego, przygotowanie świetlicy do wyborów

Barbara G. – wytypowanie kandydata i pomoc w przygotowaniu plakatów wyborczych

Justyna U. – wytypowanie kandydatów i pomoc w przygotowaniu plakatów wyborczych

Mirosława Ś. – wytypowanie kandydatów i pomoc w przygotowaniu plakatów wyborczych

Cele:

 • budowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej
 • podtrzymywanie szkolnych tradycji
 • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • budowanie pozytywnych relacji między uczniami
 • wdrażanie do podejmowania aktywności w szkole

Uczniowie:

 • potrafią wytypować/wskazać odpowiedniego przedstawiciela klasy na kandydata do Samorządności Uczniowskiej
 • znają zasady uczestniczenia w kampanii wyborczej, aktywnie się w nią włączają – zgłaszają kandydaturę, przygotowują i rozwieszają plakaty wyborcze
 • potrafią nazwać/wskazać elementy związane z wyborami (urna wyborcza, karty do głosowania, komisja wyborcza)
 • w praktyce poznają, co to są demokratyczne wybory i jak w nich uczestniczyć
 • poznają zasady oddawania głosów
 • zachowują się w odpowiedni sposób podczas oddawania głosu
 • rozumieją istotę większej aktywności w społeczności uczniowskiej
 • aktywnie włączają się w pracę Samorządności Uczniowskiej

Przebieg wyborów:

 1. Ogłoszenie kampanii wyborczej na terenie szkoły – przygotowanie i rozwieszenie plakatów informujących o zbliżających się wyborach i zasadach kandydowania do Samorządności Uczniowskiej.
 2. Zapoznanie kandydatów z zasadami kampanii wyborczej – przygotowanie przez kandydatów plakatów wyborczych.
 3. Poinformowanie o terminie wyborów, ustalenie harmonogramu głosowania – przygotowanie i rozwieszenie plakatów informacyjnych.
 4. Utworzenie list wyborczych i listy wyborców.
 5. Powołanie komisji wyborczej składającej się z 3 uczniów i nauczyciela.
 6. Stworzenie lokalu wyborczego w świetlicy szkolnej, przygotowanie urny wyborczej, miejsca dla komisji wyborczej i miejsca zapewniającego tajność głosowania.
 7. Poinformowanie głosujących, czym są wybory, przedstawienie zasad oddawania głosów (każdy dysponuje jednym głosem, który może oddać na jedno nazwisko z listy).
 8. Przeprowadzenie wyborów. 
 9. Powołanie komisji do liczenia frekwencji i głosów (sześciu uczniów i dwóch opiekunów Samorządności Uczniowskiej), spisanie protokołu z pracy komisji.
 10. Ogłoszenie listy przedstawicieli Samorządności Uczniowskiej.
 11. Zaprzysiężenie nowych członków Samorządności Uczniowskiej podczas apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

                                                                       Opiekunowie Samorządności Uczniowskiej:

                                                                                   Anna M.

                                                                                   Kamila Kopczyńska

                                                                                   Marta S.

                                                                                   Barbara G.

Scenariusz wyborów opracowała: Kamila Kopczyńska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz