Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 27 lipca 2017 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym, a także zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

1.              Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.              Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3.              Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4.              Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5.              Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6.              Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Minister Edukacji wyznaczyła kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W zakresie kontroli będą to:

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019;

– Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz  własnej historii i kultury;

– Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych;

– Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

W obszarze ewaluacji – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nadzór będzie dotyczył kwestii:

– Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

– Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

W roku szkolnym 2017/2018  monitorowanie będzie obejmować:

– Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach;

– Organizację Pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

 

Źródło: men.gov.pl

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz