VI Kongres Edukacja i Rozwój – Prawo w edukacji coraz bliżej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 12 września 2019 roku.

Jako patron medialny Wydarzenia zapraszamy na ogólnopolski VI Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 9 i 10 października 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli JST.

Temat wiodący tegorocznej edycji to „Prawo w Edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje”.

Podczas Kongresu omówione zostaną aspekty prawne związane z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz wykonywaniem zadań dyrektora, nauczyciela, psychologa i pedagoga szkolnego.

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z ekspertami: prawnikami, specjalistami ds. finansów publicznych, sytuacji kryzysowych, psychologami i pedagogami, którzy wskażą możliwe sposoby rozwiązania problemów prawnych, ale również zarządczych i wychowawczych pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu szkoły czy przedszkola. Zaprezentowane zostaną także szczególnie wartościowe dokonania, projekty edukacyjne, ważne idee i cenne inicjatywy.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 • XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 • V Konferencja Edukacja w Samorządach
 • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 • Stoliki eksperckie
 • Strefa EXPO

Podczas wykładów i warsztatów kongresowych omówione zostaną:

 • zagadnienia związane z ochroną danych osobowych,
 • przepisy i wytyczne dotyczące kontroli zarządczej oraz planowane zmiany,
 • tematy związane z usprawnieniem procesu zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • wyzwania związane z reformą szkolnictwa zawodowego,
 • zadania rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego wynikające z modyfikacji przepisów dotyczących statutów szkół i przedszkoli,
 • tematy z zakresu specyfiki i społeczno-psychologicznego tła zagrożeń, których źródłem jest Internet i nowe technologie cyfrowe,
 • zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole z uwzględnieniem regulacji prawnych oraz wniosków z ich realizacji w praktyce.

Organizatorem Kongresu jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Związek Powiatów Polskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak. 

Więcej informacji oraz rejestracja TUTAJ

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz