Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu – kurs online

65,00 

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby, poznają zasady dotyczące postępowania oraz pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

Opis

Adresaci

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z nadpobudliwością psychoruchową, rodzice.

Cele szkolenia

 • Uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby.
 • Słuchacze poznają zasady dotyczące postępowania oraz pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu stosowania metod behawioralnej modyfikacji zachowania oraz dostosowywania form i warunków pracy do potrzeb i możliwości dziecka nadpobudliwego.

Treści programowe

 1. Nadpobudliwość w ujęciu teoretycznym (definicja, epidemiologia i etiologia syndromu; zaburzenia współistniejące z ADHD).
 2. Symptomy zaburzenia (triada osiowych objawów, specyfika funkcjonowania dziecka nadpobudliwego).
 3. Dziecko z ADHD – ogólne zasady pracy.
 4. Budowanie pozytywnej więzi z dzieckiem nadpobudliwym.
 5. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie dziecka nadpobudliwego (tworzenie bezpiecznego zaplecza społecznego, zmiana schematu postrzegania dziecka przez otoczenie, budowanie wysp kompetencji, praca na pozytywach, obracanie symptomów zaburzenia na korzyść dziecka).
 6. Opanowywanie nadruchliwości dziecka (kanalizowanie nadmiaru energii, zasady zachowań motorycznych w określonych sytuacjach).
 7. Praca nad deficytem koncentracji uwagi dziecka nadpobudliwego (strukturyzacja, interesujące nauczanie, model nauczania równoległego i wychowania, przywoływanie rozproszonej uwagi klasy, dostosowywanie form i warunków pracy dydaktycznej do potrzeb dziecka nadpobudliwego, ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi).
 8. Praca nad impulsywnością dziecka (radzenie sobie z wybuchem).
 9. Wdrażanie dziecka nadpobudliwego do przestrzegania zasad (behawioralne techniki modyfikacji zachowania, gospodarka żetonowa, wzmocnienia pozytywne, konsekwencje, ignorowanie).
 10. Oddziaływanie na otoczenie dziecka nadpobudliwego.
 11. Dziecko z ADHD – współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia.

Organizacja szkolenia

Kurs ma charakter doskonalący, obejmuje 6 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF.

Prowadząca

Elżbieta Wika - autorka kursumgr Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny.

Posiada kwalifikacje do rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uprawnienia do realizacji Treningu Zastępowania Agresji „ART” A. Goldsteina. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny w gimnazjum i szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów nadpobudliwych oraz przejawiających zaburzenia zachowania.