Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

13,00 

Program opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Opis

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka został opracowany dla 5-letniego dziecka z autyzmem.

 

Program zawiera:

  • metryczkę
  • potrzeby rozwojowe dziecka wraz z celami i sposobami realizacji w obszarach:

– sprawność motoryczna

– komunikowanie i artykulacja

– percepcja

– funkcjonowanie emocjonalne

– zachowanie

– działanie zmysłów i integracja sensoryczna

– życie społeczne

– rozwój poznawczy

– bariery i ograniczenia

  • wsparcie rodziny
  • sposób oceny postępów dziecka
  • sposoby współpracy z innymi podmiotami, w tym przedszkolem, zakładem opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej

 

Niniejszy program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program w formacie PDF
  • program w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy. Zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu:

 

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, neurologopeda, prowadząca zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel rewalidacji, wychowawca w oddziale specjalnym, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, współpracownik portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, szkoleniowiec w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej