Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

13,00 

Opis

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych został opracowany dla uczestnika zajęć z głęboką niepełnosprawnością niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program zawiera:

  • cele terapeutyczne
  • ćwiczenia
  • metody/techniki pracy
  • zakres współpracy z rodzicami
  • sposoby ewaluacji

 

Niniejszy program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika zajęć oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formacie PDF
  • program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczestnika

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy; zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu:

 

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, prowadząca zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz rewalidację, wychowawca w oddziale specjalnym, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych, współpracownik portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej