Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka – kurs online

1,00 

Celem kursu jest przybliżenie Państwu zagadnienia autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym?
Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem?
W jaki sposób pomóc dziecku z autyzmem komunikować się z otoczeniem?

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Adresaci

Szkolenie pt. Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka skierowane jest do osób, które pracują z dzieckiem ze spektrum autyzmu, bądź mają takie dziecko w swoim otoczeniu. Zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, rodziców, studentów.

Cele

Celem  kursu jest przybliżenie zagadnienia autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym?
  • Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem?
  • W jaki sposób pomóc dziecku z autyzmem komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi?

Organizacja szkolenia

Kurs ma charakter doskonalący i obejmuje 8 godzin realizowanych przez Internet. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 70 % pytań testowych. Każdy uczestnik ma 3 podejście do testu.

Program szkolenia

Moduł I Co to jest autyzm?

Rozdział I Teorie autyzmu

Rozdział II Kryteria diagnostyczne

Moduł II Rozpoznawanie zachowań autystycznych

Rozdział I Diagnoza logopedyczna w kierunku autyzmu

Rozdział II Opinie logopedyczne

Rozdział III Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Moduł III Dziecko z autyzmem w środowisku szkolnym

Rozdział I Kompetencje społeczne

Rozdział II Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Moduł IV Komunikacja dziecka autystycznego

Rozdział I Komunikacja i język

Rozdział II Jak komunikuje się dziecko z autyzmem?

Rozdział III Alternatywne metody komunikacji AAC

Moduł V Metody pracy z dzieckiem autystycznym

Rozdział I Przegląd metod terapeutycznych

Rozdział II Model wsparcia dziecka z autyzmem

Moduł VI Wspieranie rodziny

Lektura uzupełniająca

Interwencja dietetyczna w leczeniu autyzmu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie w formie PDF da samodzielnego wydruku. Istnieje możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

Autorka kursu

Katarzyna Jażdżyńska autor kursu "Komunikacja dzieci z autyzmem"

mgr Katarzyna Jażdżyńska-Woźniak – neurologopeda. Od 2016 roku prowadzi nadzór merytoryczny na stanowisku dyrektora ds. merytorycznych w gabinecie neurologopedycznym „Gżegżółka”. Od kilkunastu lat zajmuje się pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepem wargi i podniebienia. Prowadzi również zajęcia z wczesnej interwencji dla niemowląt. W ramach współpracy z wydawnictwem PASAŻE zajmuje się redakcją książek poruszających zagadnienia z zakresu logopedii i neurologopedii.