Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa VII

11,00 

Opis

 

Niniejsza ocena opisowa jest przykładową oceną uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 

Ocena została opracowana w obszarach:

  • zachowanie
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia rozwijające kreatywność
  • wychowanie fizyczne

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • przykładową ocenę w formacie PDF
  • przykładową ocenę w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o ocenę Twojego ucznia

 

Opracowanie oceny: mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, wychowawca w oddziale specjalnym, neurologopeda, współpracownik Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej