Ocena postępów ucznia – zajęcia rewalidacyjne

12,00 

Opis

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne zobowiązani są do oceny efektywności swoich działań, a tym samym do dokonania oceny postępów dziecka/ucznia i sformułowania wniosków dotyczących dalszej pracy. 

 

 

Niniejsza ocena postępów ucznia jest przykładową oceną ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym uczęszczającego do klasy trzeciej szkoły podstawowej.

 

Ocena postępów ucznia składa się z:

  • metryczki
  • oceny efektywności działań rewalidacyjnych w odniesieniu do przyjętych w programie celów
  • wniosków do dalszej pracy

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • przykładową ocenę w formacie PDF
  • przykładową ocenę w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o ocenę Twojego ucznia

 

Opracowanie oceny: mgr Edyta Maroszek – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, wieloletni nauczyciel wspomagający i nauczyciel rewalidacji, współtwórca i redaktor naczelna portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli