Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa – kurs online

60,00 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Kategoria:

Opis

Tematyką szkolenia jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa, skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Zagadnienia kursu dotyczą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z wyjątkiem szkół dla dorosłych, szkół branżowych II stopnia i szkół policealnych) w świetle obowiązujących przepisów prawa po reformie oświaty z 2017 roku.

Uczestnicy kursu poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy. Nauczą się prawidłowo dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, by w ramach obowiązków służbowych właściwie wykonywać zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Będą przygotowani do pełnienia w placówce funkcji koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kategoria szkolenia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po reformie oświaty z dnia 1 września 2017 r.

Organizacja szkolenia

Kurs obejmuje 10 godzin realizowanych przez internet. Podstawą zaliczenia będzie test on‑line sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 70% pytań testowych.

UWAGA: Materiały dydaktyczne, egzamin oraz możliwość pobrania certyfikatu będą dostępne dla Kursanta przez 2 miesiące od dnia uiszczenia opłaty.

Program szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • beneficjenci, inicjatorzy i osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dostosowanie wymagań edukacyjnych, klasy terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne, zindywidualizowana ścieżka);
 • wczesne wspomaganie rozwoju;
 • indywidualne nauczanie;
 • kształcenie specjalne;
 • wielospecjalistyczna diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia;
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
 • odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • przedłużenie okresu nauki;
 • skrócenie okresu nauki;
 • zwolnienie z obowiązku realizacji określonych zajęć edukacyjnych;
 • indywidualny tok i program nauki;
 • zwolnienie z obowiązku przystępowania do egzaminu zewnętrznego;
 • dostosowanie formy i warunków przeprowadzania egzaminu zewnętrznego;
 • kompetencje poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie opiniowania, orzekania;
 • dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

Elżbieta Wika - autorka kursu

Autorem szkolenia jest mgr Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny i rewalidator. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pełni funkcję szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.