Program rewalidacji dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – II etap edukacyjny

13,00 

Opis

Program został opracowany dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną na II etap edukacyjny.

 

Program zawiera:

  • cele ogólne
  • cele szczegółowe
  • ćwiczenia rewalidacyjne
  • metody/techniki pracy
  • sposoby ewaluacji

 

Niniejszy program rewalidacji dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program rewalidacji w formacie PDF
  • program rewalidacji w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy; zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu: mgr Joanna Baranek – oligofrenopedagog, wychowawca klasy specjalnej, nauczyciel rewalidacji, wieloletni praktyk.