Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – wychowanie przedszkolne

13,00 

Opis

Program został opracowany dla dziecka z autyzmem na okres wychowania przedszkolnego.

 

Program zawiera:

  • cele ogólne
  • cele szczegółowe
  • ćwiczenia rewalidacyjne
  • metody pracy
  • sposoby ewaluacji

 

Niniejszy program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie PDF
  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy; zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu:

mgr Urszula Wesół – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, prowadząca rewalidację z dziećmi w wieku przedszkolnym, wieloletni praktyk