Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – wychowanie przedszkolne

13,00 

Opis

Program został opracowany dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną na okres wychowania przedszkolnego.

 

Program zawiera:

  • cele ogólne
  • cele szczegółowe
  • ćwiczenia rewalidacyjne
  • metody/techniki pracy
  • sposoby ewaluacji

 

Niniejszy program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie PDF
  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy; zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu: mgr Joanna Baranek – oligofrenopedagog, wychowawca klasy specjalnej, nauczyciel rewalidacji, wieloletni praktyk i nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym