Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – I etap edukacyjny

13,00 

Opis

Program został opracowany dla ucznia z zespołem Aspergera na I etap edukacyjny.

 

Program zawiera:

  • cele ogólne
  • cele szczegółowe
  • ćwiczenia rewalidacyjne
  • metody/techniki pracy
  • sposoby ewaluacji

 

Niniejszy program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera jest przykładem dokumentu. Należy pamiętać o dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz o uwzględnieniu przy jego opracowywaniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie PDF
  • program zajęć rewalidacyjnych w formacie Word, co umożliwi jego edytowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia

 

UWAGA! Pobrane materiały objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do własnej pracy; zabrania się ich rozpowszechniania poprzez umieszczanie na stronach internetowych, udostępnianie w mediach społecznościowych.

 

Opracowanie programu: mgr Katarzyna Krzemińska – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi, polonista, logopeda, autorka różnych publikacji dotyczących zespołu Aspergera, współpracownik Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli