Kurs Online – Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

55,00 

Opis

Agresja w szkole oraz przemoc to zjawiska o polietiologicznym podłożu, nie istnieje jedna, uniwersalna metoda zapobiegania im. Profilaktyka agresji w szkole powinna polegać przede wszystkim na eliminowaniu przyczyn tego zjawiska, czyli na neutralizowaniu lub eliminowaniu czynników, które najczęściej sprzyjają występowaniu przemocy rówieśniczej przy jednoczesnym wzmacnianiu elementów wspierających, mogących stanowić dla nich przeciwwagę.

Proponowane szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką oraz eliminowaniem agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami. Zostaną wyposażeni w zestaw instrumentów przydatnych w pracy z tymi osobami. Zdobędą wiedzę teoretyczną oraz narzędzia do wykorzystania w procesie diagnozowania i monitorowania agresji. Będą przygotowani do konstruowania szkolnego programu przeciwdziałania przemocy.

Kategoria szkolenia:

działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Organizacja szkolenia:

Kurs obejmuje 10 godzin realizowanych przez internet. Podstawą zaliczenia będzie test on line sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia.

Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie (do wydruku w formacie PDF).

Program szkolenia:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • istota agresji, agresywności, przemocy;
 • rodzaje i przejawy agresji;
 • źródła i przyczyny zachowań agresywnych;
 • skutki agresji i przemocy;
 • rozpoznawanie potencjalnych sprawców przemocy oraz uczniów krzywdzonych;
 • interwencja doraźna w przypadku zachowań agresywnych uczniów;
 • działania postinterwncyjne wobec ofiar, sprawców i świadków agresji incydentalnej;
 • praca ze sprawcą regularnej przemocy, ofiarą dręczenia, świadkami długotrwałej agresji;
 • przemoc i agresja w szkole – diagnozowanie i monitorowanie;
 • konstruowanie szkolnego programu przeciwdziałania i eliminowania agresji;
 • prawne aspekty agresji i przemocy w szkole.

Agresja w szkole i stosowanie przemocy – narzędzia do pracy z uczniami zamieszczone w materiałach szkoleniowych:

 • formularz kontraktu wychowawczego z uczniem
 • formularz dokumentowania agresji
 • formularz analizy konfliktu
 • ankieta dotycząca klimatu w klasie
 • ankieta badająca postawy uczniów wobec agresji
 • ankieta badająca przejawy i natężenie agresji
 • ulotka dla ofiar agresji
 • ulotka dla świadków agresji
 • ulotka dla hejtera
 • ulotka dla obserwatora hejtu
 • ulotka dla ofiary hejtu.

Elżbieta Wika - autorka kursuAutorem szkolenia jest mgr Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Posiada uprawnienia do realizacji Treningu Zastępowania Agresji „ART” A. Goldsteina. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny w gimnazjum i szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne, stosujących przemoc.