Kurs Online – Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

60,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką oraz eliminowaniem agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami. Zostaną wyposażeni w zestaw instrumentów przydatnych w pracy z tymi osobami. Zdobędą wiedzę teoretyczną oraz narzędzia do wykorzystania w procesie diagnozowania i monitorowania agresji. Będą przygotowani do konstruowania szkolnego programu przeciwdziałania przemocy.

Kategoria szkolenia:

działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Organizacja szkolenia:

Kurs obejmuje 10 godzin realizowanych przez internet. Podstawą zaliczenia będzie test on line sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia.

Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie (do wydruku w formacie PDF).

Program szkolenia:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • istota agresji, agresywności, przemocy;
 • rodzaje i przejawy agresji;
 • źródła i przyczyny zachowań agresywnych;
 • skutki agresji i przemocy;
 • rozpoznawanie potencjalnych sprawców przemocy oraz uczniów krzywdzonych;
 • interwencja doraźna w przypadku zachowań agresywnych uczniów;
 • działania postinterwncyjne wobec ofiar, sprawców i świadków agresji incydentalnej;
 • praca ze sprawcą regularnej przemocy, ofiarą dręczenia, świadkami długotrwałej agresji;
 • diagnozowanie, monitorowanie agresji i przemocy w szkole;
 • konstruowanie szkolnego programu przeciwdziałania i eliminowania agresji;
 • prawne aspekty agresji i przemocy w szkole.

Materiały kursowe zawierają gotowe narzędzia do pracy z uczniami, m.in.:

 • formularz kontraktu wychowawczego z uczniem
 • formularz dokumentowania agresji
 • formularz analizy konfliktu
 • ankieta dotycząca klimatu w klasie
 • ankieta badająca postawy uczniów wobec agresji
 • ankieta badająca przejawy i natężenie agresji
 • ulotka dla ofiar agresji
 • ulotka dla świadków agresji
 • ulotka dla hejtera
 • ulotka dla obserwatora hejtu
 • ulotka dla ofiary hejtu.

AUTOR


Autorem szkolenia jest mgr Elżbieta Wika
– z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Posiada uprawnienia do realizacji Treningu Zastępowania Agresji „ART” A. Goldsteina. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny w gimnazjum i szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne, stosujących przemoc.