Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

40,00 

Cele szkolenia: dostarczenie teoretycznych podstaw związanych z zagadnieniem autyzmu pomocnych w planowaniu pracy terapeutyczno-pedagogicznej oraz prezentacja wybranych metod i strategii oddziaływania na osoby z diagnozą autyzmu w celu wspierania ich rozwoju

Kategoria:

Opis

Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu – adresaci szkolenia:

nauczyciele oraz osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, a także wszystskie osoby zainteresowane tematyką

Cele szkolenia:

 • dostarczenie teoretycznych podstaw związanych z zagadnieniem autyzmu pomocnych w planowaniu pracy terapeutyczno-pedagogicznej
 • prezentacja wybranych metod i strategii oddziaływania na osoby z diagnozą autyzmu w celu wspierania ich rozwoju

Treści programowe:

Moduł I Diagnoza i symptomatyka autyzmu

 1. Od kiedy istnieje autyzm? Krótki rys historyczny
 2. Jak objawia się autyzm?
 3. Klasyfikacje autyzmu
 4. Wczesne objawy autyzmu
 5. Jakie są osoby ze spektrum autyzmu?

 Moduł II Wybrane metody psychoterapeutyczne

 1. Model TEACCH
 2. Terapia behawioralna
 3. Integracja sensoryczna
 4. Trening umiejętności społecznych
 5. Terapia zabawą
 6. Metoda Son-Rise
 7. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 8. Programy Aktywności Knillów

Moduł III Dylematy edukacyjne i społeczne w podejściu do osób z ASD

 1. Dojrzałość szkolna osób z autyzmem
 2. Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacyjnym
 3. Neuroróżnorodność

Organizacja szkolenia

Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Materiały mają formę plików tekstowo-graficznych. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

 

Autorką szkolenia jest mgr Renata Musiał – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Oligofrenopedagogika, Studium Nauk o Rodzinie i Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży. Pracuje od 30 lat jako nauczyciel, a od 28 w szkole specjalnej, gdzie ma możliwość poznania osób o różnego rodzaju niepełnosprawnościach, także ze sprzężeniami. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z  siedzibą w Poznaniu, jako wykładowca akademicki. Od roku 2011 prowadzi klasę dzieci ze spektrum autyzmu, stąd cały szereg szkoleń dotyczących autyzmu, a także przedmioty, które wykłada na WSB, kierunek: „Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych, w tym osób z  autyzmem i zespołem Aspergera”