Zajęcia rewalidacyjne – organizacja i inspiracje do pracy

60,00 

Celem kursu jest przybliżenie specyfiki zajęć rewalidacyjnych, w tym przepisów prawa, sposobów dokumentowania pracy oraz wzbogacenie warsztatu pracy

Opis

Adresaci:

nauczyciele – pedagodzy specjalni prowadzący zajęcia rewalidacyjne w szkole i w przedszkolu

Cele szkolenia:

  • przybliżenie specyfiki zajęć rewalidacyjnych, w tym przepisów prawa, sposobów dokumentowania pracy
  • wzbogacenie warsztatu nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne o wskazówki do pracy i konkretne ćwiczenia rewalidacyjne

Treści programowe:

ROZDZIAŁ I Rewalidacja – podstawowe pojęcia, cele, zasady

ROZDZIAŁ II Co mówią przepisy prawne?

ROZDZIAŁ III Dokumentacja: program zajęć rewalidacyjnych, dziennik zajęć

W materiałach znajdują się przykładowe dokumenty:

  • program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem na etap wychowania przedszkolnego
  • program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną na I etap edukacyjny
  • program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II etap edukacyjny
  • przykładowa ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Uwaga! Dokumenty są przygotowane do pobrania w dwóch formatach: w wersji PDF oraz w wersji Word, aby umożliwić ich edycję i dostosować do indywidualnych potrzeb.

ROZDZIAŁ IV Wskazówki do pracy z dziećmi/uczniami z różnymi niepełnosprawnościami

ROZDZIAŁ V Wybrane metody terapeutyczne

ROZDZIAŁ VI Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych

Organizacja szkolenia

Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych. Kurs obejmuje 5 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie. Podstawą zaliczenia jest krótki test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 60% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

 

Autorką szkolenia jest mgr Edyta Maroszek – ukończyła pedagogikę rewalidacyjną ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, przez wiele lat prowadziła zajęcia rewalidacyjne z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami; redaktor naczelna Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

Materiały kursowe chronione są prawem autorskim. Można je wykorzystywać do własnej pracy. Kopiowanie ich oraz zamieszczanie na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych jest zabronione.