Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży – kurs online

40,00 

Szkolenie przybliża specyfikę zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka. Podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym.

Kategoria:

Opis

„Wszyscy ludzie mają jakieś umiejętności i są warci tyle samo. Bycie innym przynosi powszechny zysk. Różnorodność jest bazą żywotności, kreatywności i innowacyjności – i jest wyzwaniem. Nie zawsze łatwo zrozumieć sytuację i ludzi, którzy są inni, ale jest to inspirujące i wzbogacające”

Christine Preiβmann

Szkolenie przybliża specyfikę zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka. Podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym. Niezwykle cenne merytorycznie i pełne autentyzmu są treści oparte na osobistych doświadczeniach Autorki – jako matki, praktykującego pedagoga specjalnego oraz animatora grupy wsparcia dla rodziców.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu, szczególnie do nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z zespołem Aspergera.

Organizacja szkolenia

Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych. Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w dowolnym tempie i w dowolnym czasie; ma charakter doskonalący. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

Program szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Zespół Aspergera w świetle literatury

– Rys historyczny

– Kategorie diagnostyczne

– Strategie kompensacyjne i przystosowawcze w sytuacji własnej odmienności

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera

– Australijska Skala dla Zespołu Aspergera

– ICD-10

– DSM-IV-TR

– DSM-5

– AAA

– Ocena diagnostyczna dziewcząt

Problemy pojawiające się na różnych etapach rozwoju dziecka

– Rozwój dziecka do czwartego roku dziecka. Problemy pojawiające się w rodzinie

– Rozwój dziecka do siódmego roku życia. Relacje z rówieśnikami w przedszkolu

– Rozwój dziecka do dziesiątego roku życia. Próba wskazania drogi do rozwiązywania niektórych pojawiających się w tym okresie problemów

Radości i smutki okresu dojrzewania

– Kształtowanie się umiejętności i potrzeb młodego człowieka

– Bolesne odczuwanie różnic między sobą a rówieśnikami

– Możliwość zaistnienia w grupie

Przykładowe formy terapii

Wspieranie rodziny

– Zrozumienie w sytuacjach trudnych i wstydliwych

– Opieka psychologiczna nad rodzeństwem

 

Autorką szkolenia Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży jest Katarzyna Krzemińska – ukończyła m.in. oligofrenopedagogikę, logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju i edukację dzieci autystycznych. Jest mamą nastolatka z zespołem Aspergera. Od kilkunastu lat pracuje z innymi dziećmi i ich rodzinami. Pisze artykuły o zespole Aspergera, bierze udział w rozmaitych konferencjach, współorganizuje grupę wsparcia.