Ułamki, co to takiego? Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2016 roku.

Ułamki co to takiego?Nauczyciel prowadzący: xxx

Czas trwania: 45 min., zajęcia indywidualne z uczennicą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną

Data: xxx

Cele zajęć

– ogólne: uczennica potrafi podzielić całość na równe części

– szczegółowe: uczennica potrafi zapisywać działania dzielenia, operować na konkretach, np. na cząstkach jabłek, bananów, ma poczucie sprawstwa, koncentruje się na określonych działaniach, doskonali umiejętności małej motoryki

Forma zajęć: indywidualna

Metoda: czynna

Środki dydaktyczne: kartoniki z nadrukami, kawałki jabłka, bananów, kromki chleba

Zajęcia wstępne:

rozmowa kierowana, pytanie o spędzenie czasu wolnego, o dzień tygodnia i miesiąca, opowiedzenie o pomocach dydaktycznych oraz o przebiegu lekcji, przygotowanie pomocy dydaktycznych

Zajęcia właściwe:

wykonywanie zadań z zastosowaniem liczmanów, dokonywanie operacji na konkretach z odniesieniem do sytuacji z codziennego życia, np. dzielenie pizzy na równe części – zabawa w pizzerię, zamiana ról

Zajęcia końcowe:

podziękowanie za współpracę, porządkowanie stanowiska pracy, umożliwienie samodzielnego poruszania się pomiędzy bibliotecznymi półkami (w ramach nagrody za dobre sprawowanie)

Autor: Ilona Rudzińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz