Ćwiczenia doskonalące techniki rachunkowe – umiejętności przydatne w życiu codziennym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 czerwca 2019 roku.

Czas trwania: 60 minut

Temat: Ćwiczenia doskonalące techniki rachunkowe oraz planowanie pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań.

 

Cele ogólne:

  • doskonalenie sprawności rachunkowej
  • uczenie planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań
  • aktywizowanie do samodzielnego, logicznego myślenia

Cele operacyjne (uczennica potrafi):

  • przeczytać krótki tekst ze zrozumieniem
  • rozwiązać zadania tekstowe o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym
  • dokonać prostych obliczeń pieniężnych i zegarowych

Środki dydaktyczne:

mazaki, tablica, 5 kopert z zadaniami do wykonania, karta pracy 1 (załącznik), pieniądze (banknoty i bilon), model zegara, kalkulator

Formy pracy:

indywidualna

Metody:

praktyczne, problemowe, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Przebieg zajęć

 I Faza wstępna

1. Powitanie, czynności organizacyjne, zapoznanie z celami i przebiegiem zajęć.

Nauczyciel mówi np. „Dziś zaplanujemy wyjście do miejsca, gdzie można ciekawie spędzić czas z całą swoją rodziną. Czy znasz takie miejsca? Wymień kilka, proszę. Sprawdzimy też, ile potrzeba pieniędzy, żeby wybrać się wspólnie do kina lub na pizzę. O ile szybciej będziemy musieli przyjść do kina, aby zdążyć na seans? Dowiemy się tego za pomocą zegara”.

II Faza realizacji

1. Uczennica losuje kopertę z zadaniem (zaproszeniem do kina lub na rejs statkiem).

2. Czytanie treści wylosowanego zadania.

3. Rozwiązanie zadania o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym.

4. Wykonanie prostych obliczeń pieniężnych i zegarowych.

5. Losowanie kolejnej koperty z zadaniem (zaproszeniem do pizzerii, aquaparku, lub na wystawę motyli).

6. Czytanie treści wylosowanego zadania.

7. Rozwiązanie zadania o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym.

8. Rozwiązywanie zadań związanych z planowaniem zakupów (obliczenia pieniężne).

III Faza końcowa

1. Podsumowanie zajęć, pochwały słowne za wysiłek i zaangażowanie w pracę na lekcji.

2. Wybrana przez uczennicę gra dydaktyczna lub zabawa ruchowa jako nagroda za zaangażowanie w pracę na lekcji.

Załączniki:

1, ZAPROSZENIE do AQUAPARKU

bilet normalny: 13 zł

bilet ulgowy: 6 zł

Opcjonalnie:

wypożyczenie ręcznika: 12 zł

czepek: 5 zł

koło do pływania: 8 zł

Nauczyciel zadaje pytanie, np. Ile biletów normalnych a ile ulgowych potrzebują rodzice z czwórką dzieci? Ile zapłacą za bilety? Jeśli dokupią 1 koło do pływania i 2 czepki, to ile będą musieli dodatkowo zapłacić?

2. ZAPROSZENIE na rejs statkiem „Guliwer”. Rejsy odbywają się w godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.10, 19.30

bilet normalny: 11 zł

bilet ulgowy: 5 zł

Nauczyciel zadaje pytanie, np. Jeśli będziemy na przystani o godzinie 11.45, to na który rejs zdążymy? Jeśli rejs trwa godzinę, to o której godzinie się skończy?

3. ZAPROSZENIE do kina na wybrany film, np. film przygodowy „W 80 dni dookoła świata”, film animowany „Zaczarowany elf”, film familijny „Mój przyjaciel pies”.

Seanse odbywają się w godzinach: 13.00, 16.20, 19.00.

bilet normalny: 10 zł

bilet ulgowy: 6 zł

popcorn: 3 zł

Nauczyciel zadaje pytanie, np. Jeśli będziemy w kinie o godzinie 12.30, to na który seans zdążymy? Jeśli film trwa 2 godziny, to o której godzinie się skończy?

4. ZAPROSZENIE do pizzerii PEPERONE

duża pizza (dla 2 osób): 20 zł

mała pizza (dla 1 osoby): 10 zł

woda: 2 zł

sok: 3 zł

sos do pizzy: 2 zł

Nauczyciel zadaje pytanie, np. Jeśli rodzina liczy 5 osób, to jakie pizze i za jaka cenę można dla nich zamówić? Jeśli każda osoba będzie chciała sok lub wodę, to o jaką kwotę zwiększy się ich rachunek?

5. ZAPROSZENIE na wystawę motyli egzotycznych

(Karta pracy 1: Zmierz linijką rozpiętość skrzydeł oraz długość motyli, a dowiesz się jakie są ich nazwy gatunkowe.)

bilet normalny: 7 zł

bilet ulgowy: 4 zł

Nauczyciel zadaje pytanie, np. Ile zapłaci rodzina 3 osobowa (z 1 dzieckiem), a ile 4 osobowa (z 2 dzieci) za bilety? Ile biletów ulgowych, a ile normalnych potrzebują?

 

Autor: Barbara Frankiewicz – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz