Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową – konspekt

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 czerwca 2019 roku.

Konspekt zajęć rewalidacyjnych

Temat: Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Wykorzystanie TIK.

 

Czas trwania: 60 minut

Cele ogólne:

 • ćwiczenia doskonalące mowę i myślenie
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cele operacyjne – uczennica potrafi:

 • omówić treść ilustracji
 • poprawnie nazwać rzeczy, zjawiska i czynności
 • poprawnie czytać krótkie teksty
 • formuować pojęcia nadrzędne wobec podrzędnych
 • wyszukać w materiale literowym nowe wyrazy
 • dobierać wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym
 • rysować po śladzie bez odrywania ręki
 • wskazać z pamięci położenie dwóch powiązanych obrazków (gra komputerowa memory)

Środki dydaktyczne:

tablica, mazaki, kredki, długopis, karty pracy (1), gra ruchowa typu „Twister”, komputer, gra komputerowa „memory”

Formy pracy:

indywidualna

Metody:

 • aktywizująca (burza mózgów)
 • elementy pedagogiki zabawy
 • zadaniowa (karty pracy)
 • TIK

Przebieg zajęć

I Faza wstępna

1. Powitanie, czynności organizacyjne, zapoznanie z przebiegiem zajęć.

II Faza realizacji

1. Losowanie historyjki obrazkowej i omówienie treści ilustracji.

2. Czytanie tekstu do ilustracji.

3. Dobieranie antonimów do przymiotników: mały, ciężki, głupi, niski, niesmaczny, zimny, słodki, ładny, cichy, ciekawy oraz do rzeczowników: góra, piekło, nienawiść, choroba, radość, zima (karta pracy 1).

4. Formułowanie pojęć nadrzędnych wobec podrzędnych: kanapa, biurko, łóżko, szafa to … meble (karta pracy 1).

5. Tworzenie jak największej liczby wyrazów z podanych liter (karta pracy 1) – zamiast karty pracy zadanie można wykonać na tablicy lub na dużym arkuszu papieru.

6. Ćwiczenia ruchowe – gra typu „Twister”.

III Faza końcowa

1. Podsumowanie zajęć, pochwały słowne oraz gra edukacyjna na komputerze (memory) w nagrodę za zaangażowanie w pracę na lekcji.

Załączniki:

Karta Pracy 1

1. Do podanych rzeczowników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:

góra –

piekło –

nienawiść –

choroba –

radość –

zima-

2. Przeczytaj podane wyrazy i utwórz ogólną nazwę (pojęcie nadrzędne) dla wymienionych rzeczy:

kanapa, biurko, stolik, szafa to …

czapka, szalik, skarpety, koszulka to …

kolczyki, pierścionki, łańcuszki to …

pralka, suszarka, zmywarka, piekarnik to …

ołówek, piórnik, farby, kredki, linijka to …

róża, irys, stokrotka to …

lipa, dąb, klon to …

trawa, agrest, świerk, buk to …

koń, pies, dżdżownica, orzeł, wilk to …

3. Utwórz jak najwięcej wyrazów z podanych liter, zawartych w wyrazie „cudzysłów”:

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Autor: Barbara Frankiewicz – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz