Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową przydatne podczas zajęć rewalidacyjnych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 22 marca 2022 roku.

Doskonalenie percepcji słuchowej to jeden z głównych celów realizowanych podczas zajęć rewalidacyjnych. Poniżej prezentujemy przykładowe ćwiczenia z zakresu rozwijania percepcji słuchowej:

 • rozróżnianie dźwięków wydawanych przez pojazdy, zwierzęta, przedmioty (jako podpowiedzi możemy wykorzystać obrazki)
 • naśladowanie słyszanych głosów oraz rozpoznawanie i różnicować dźwięków z otoczenia
 • zabawy w zgadywanie, który ze znanych dziecku przedmiotów wydaje taki dźwięk? (dzwoni, syczy, tyka, gwiżdże itd.)
 • odtwarzanie nagranych odgłosów zwierząt i odgadywanie nazw tych zwierząt, naśladowanie odgłosów
 • ćwiczenia rytmizujące polegające na odtwarzaniu usłyszanego rytmu (rym można wyklaskać, wytupać albo odtworzyć za pomocą rysowania kółeczek lub ustawiania klocków)
 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu
 • wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba – jedno klaśnięcie; oprócz tego można bawić się w kończenie wyrazów, podajemy pierwszą sylabę, np. ra-, a dziecko dodaje -ma (rama)
 • wyróżnianie głosek w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos); można użyć do tego obrazków, spośród których dziecko wyszuka obrazki zaczynające się lub kończące na daną głoskę
 • rysowanie przedmiotów zaczynających się (kończących lub mających w środku) na daną głoskę
 • wyróżnianie w wyrazach jednej głoski – kolejno w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • klasyfikowanie wyrazów wg głosek pod względem określonego kryterium
 • analiza sylabowa i głoskowa wyrazów
 • synteza sylabowa i głoskowa wyrazów
 • przekształcanie wyrazów poprzez eliminowanie lub dodawanie sylaby, np. tor-ba – torba, ma-szyna – maszyna
 • wykrywanie różnic w wyrazach ze względu na położenie głosek i ich rodzaj oraz ze względu na liczbę głosek
 • wymyślanie rymujących się wyrazów (czytanie, pisanie, szukanie obrazków)
 • układanie kilku wyrazów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego
 • słuchanie (starsze dzieci mogą same przeczytać) wierszy, w których występuje jak najwięcej dźwięków do naśladowania
 • dobieranie w pary wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską (koza-kosa, mama-dama, tata-data, pije-bije, Ala-Ola)
 • podkreślanie innym kolorem wyrazów, które „syczą”, a innym, które „szumią” (np. sok, puszka, szachy, postój, proszek, ser)
 • wymyślanie ciągu wyrazów na daną literę, np. wszyscy wymyślają wyrazy na literę „b”
 • wyszukiwanie wyrazu, który zaczyna się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu (woda-Arek-karp itd.)
 • powtarzanie dziecku 10 razy pewnej sekwencji wyrazów (np.: dom, dynia, Darek, dym, dywan, drabina), a następnie prosimy, aby dziecko powtórzyło wyrazy w tej samej kolejności
 • opowiadanie historyjek; po wysłuchaniu historyjki prosimy dzieci o odpowiedzenie na kilka pytań
 • wspólna nauka piosenek, wierszyków, rymowanek.
Więcej ćwiczeń rozwijających procesy poznawcze zostanie zaprezentowanych podczas szkolenia pt. Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych w naszej akredytowanej Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Więcej informacji: TUTAJ

Autor: Irena Daniel – pedagog specjalny, nauczyciel rewalidacji

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz