Gąsienica do rozwijania słuchu fonemowego

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 listopada 2015 roku.

Słuch fonemowy jest umiejętnością pozwalającą wyróżnić z potoku mowy głoski – najmniejsze elementy składowe wyrazów. Zdolność ta kształtuje się zazwyczaj samorzutnie, pod wpływem bodźców słuchowych.

gasienica-psNieprawidłowości w rozwoju słuchu fonemowego mogą wpływać na opóźnienie rozwoju mowy, wady wymowy, utrudniają także nabywanie umiejętności czytania i pisania.
Opracowana przez nas pomoc edukacyjna służy do nauki wyróżniania głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów.
Zadaniem ucznia jest ułożenie obrazków w określonej kolejności – ostatnia głoska nazwy obrazka jest jednocześnie pierwszą głoską następnego. Obrazki układamy za głową gąsienicy według kolejności: serce, ekran, noga, ananas, ser, rak, krokodyl, lód, dom, Mikołaj, jeż, żółw, widelec, cukierki.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz